Projecte de Salut Comunitària

Salud i benestar en l’acció comunitària

Informació

El present projecte desenvolupa accions educatives per aconseguir una millor cura de la salut de totes les persones. Es realitzen intervencions en dos àmbits:

1.- Accions grupals, dirigides a introduir la perspectiva del benestar i de la cura de la salut en:

  1. Els grups de dones que l’Entitat té en funcionament, de manera transversal ja sigui mitjançant el material a treballar en les classes de castellà (lectures, sortides, converses) com a temes a tractar i abordar en els grups d’apoderament.
  2. Els grups de reforç educatiu.
  3. Taller de Bath Cooking amb les persones beneficiàries del Banc d’Aliments de sa Indioteria.

2.- Accions comunitàries, de caràcter divulgatiu, destinades a fomentar el teixit social de les comunitats per reduir els factors de context que augmenten la vulnerabilitat de les persones. En aquest sentit, les activitats que es desenvolupen consisteixen en posar la informació a l’abast de totes les persones, fent difusió, creant espais de trobada o generant accions de sensibilització massives sobre temes referents a salut, benestar, alimentació, etc.

Objectius

  1. Fomentar hàbits de vida saludables en les famílies, especialment de cara a la cura d’infants i joves.
  2. Fomentar la importància d’una correcta higiene personal i el descans.
  3. Afavorir l’autocura de dones en situació de vulnerabilitat.
  4. Donar eines i informació a joves per a la pressa de decisions.
  5. Apoderar joves per ser transmissors d’informació.
  6. Millorar l’estat de salut percebuda en les persones participants.
Skip to content