Close

971 47 18 06

Programes sociolaborals per a joves

Els serveis que descrivim a continuació van dirigits a joves d’entre 16 i 29 anys que desitgin iniciar un itinerari integral d’inserció o bé que vulguin realitzar alguna acció puntual per millorar les seves oportunitats laborals. Tots els programes són flexibles, permeten la incorporació de la persona a qualsevol moment de l’any, i s’adapten a la demanda i necessitats de cadascun/a amb una gran diversitat d’accions. En concret s’ofereixen els següents serveis: Esquema Itinerari Joves