Rebost Solidari

El Rebost Solidari és un servei de distribució d’aliments frescs i envasats, i també altres productes de primera necessitat (neteja de la llar i higiene personal) per a famílies en situació d’empobriment o vulnerabilitat social.

Les famílies venen majoritàriament derivades del Centre Municipal de Serveis Socials Est, de programes de la pròpia entitat o d’altres recursos del territori. El servei rep el suport de: l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, la Conselleria de Famílies i Afers Social, Caixa Colonya, Fundació “la Caixa”, l’Associació de Veïnats de sa Indioteria i d’altres donatius d’empreses o particulars. 

A diferència d’altres bancs d’aliments on es reparteix una cistella bàsica d’aliments, en el Rebost Solidari s’atorguen un cert nombre de punts segons el nombre de membres de cada unitat familiar, punts que posteriorment es bescanvien per una determinada selecció d’aliments.

Aquest sistema permet que les famílies puguin escollir els productes que realment volen adquirir, de manera similar a una compra real, i fa possible, fins a cert punt, una relativa capacitat de configurar la pròpia cistella de la compra per part de cada persona atesa.

Skip to content