Engresca’t amb la prevenció

Accions educatives per a la prevenció de la infecció per VIH i altres infeccions de transmissió sexual.

Projecte VIH

Amb el programa pretenem conscienciar especialment a persones joves i també a la comunitat sobre les pràctiques segures i la importància de protegir-se per prevenir la transmissió del virus.

Objectius del Projecte VIH

Mitjançant la informació i l’educació, busquem trencar els estigmes i els prejudicis associats al VIH i promoure la salut sexual i el benestar de les persones.

 1. Desenvolupar accions per a la prevenció de la infecció per VIH i altres infeccions de transmissió sexual amb joves.
 2. Promoure el desenvolupament d’habilitats i recursos personals del i de les joves per poder realitzar sexe segur.
 3. Realitzar campanyes d’àmbit local per informar sobre el VIH i altres ITS utilitzant internet, les xarxes socials i el contacte presencial amb serveis especialitzats i plataformes d’entitats del territori.
 4. Fomentar actituds de convivència normalitzada cap a les persones seropositives.
 5. Educar en la igualtat sota la perspectiva de gènere.
Objectius projecte vih

Accions del Projecte

dia mundial de la sida

Línia 1.-  Joves. 

Actuacions d’informació i suport a joves sobre la transmissió del VIH i Infeccions de Transmissió Sexual. Es tracta d’una orientació preventiva  adreçada a joves, mitjançant:

 • Sessions per a  la identificació i l’afrontament de situacions de risc relacionades amb la transmissió de VIH i Infeccions de Transmissió Sexual.
 • Atenció individual. Preguntes i respostes.
 • Tutorització dels/ de les joves per al tractament individualitzat de situacions concretes de risc.
 • Derivació dels/de les joves a servei especialitzats

Línia 2.- Comunitat.

Actuacions de prevenció de caràcter generalista en barris vulnerables del Sector Municipal Est de Palma

L’àmbit d’actuació prioritària d’aquesta línia és la prevenció genèrica de VIH amb la població de  diferents barris de Palma, mitjançant:

 • Campanya de prevenció online i presencial sobre VIH i Infeccions de Transmissió Sexual.
 • Treball en xarxa i coordinació de les accions amb altres agents del territori ( Serveis Socials, centres de salut, escoles, etc.)
dia de la prova del vih

Enllaços: Eines educatives

Skip to content