Servei d´Orientació Professional (SOP)

Servei concertat emmarcat dins del SOIB, promogut pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears i amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).

Un Servei Integral d´Orientació Professional per a joves, majors de 16 anys i menors de 30 anys, amb la finalitat d´ajudar a les persones en risc d´exclusió social i amb especials dificultats d´inserció Sociolaboral a millorar la seva ocupabilitat.

El Servei està concertat per a un total de dues anualitats, assignant 451 places per cada anualitat, amb un equip de 15 persones per 11 unitats de concertació. La inversió és de 796.100,69 euros per a cada anualitat.

El mètode operatiu del nostre Servei ofereix un acompanyament a cada persona perquè pugui aconseguir els seus objectius personals i laborals. Es realitza un anàlisi i diagnòstic de la seva situació que ens proporcionarà un millor coneixement de cada jove, la qual cosa permet identificar i cobrir millor les necessitats per definir un procés d´orientació adequat. El disseny del seu itinerari es realitzarà conjuntament entre la persona jove i el/la orientador/a i sempre, en funció d´un procés d´avaluació en el que s´analitzen les necessitats concretes que presenta, a través d´una orientació tutoritzada amb atenció integral i de sessions específiques que li permetran millorar les seves actituds personals, les seves habilitats i destreses i les seves oportunitats d´ocupació.

UN PROGRAMA INCLUSIU, FLEXIBLE I EN CONSTANT REVISIÓ

Consideració positiva i obert a tothom:

  • Els i les professionals ofereixen una organització oberta i sense prejudicis, que considera tots els/les joves de manera positiva, per tal que es sentin ben acollits i escoltats.

Acompanyament i seguiment al llarg de tot el procés:

  • Tutories grupals i individuals
  • Seguiment amb els pares i/o tutors
  • Treball en xarxa: coordinació amb els professionals externs vinculats al procés

Plans de feina flexibles i individualitzats

  • Convertim la demanda expressada en demanda operable: elaboració d’un projecte personal-professional
  • Reorientació i derivació cap a altres itineraris que donin resposta a una necessitat immediata (interns i/o externs)
  • Perspectiva de gènere: transversalitat i mesures d’acció positiva

Cerca activa d‘empreses:

  • Professionals dedicats exclusivament a la cerca i al seguiment

Per altre banda, a través de cursos de formació professional podran obtenir certificats de professionalitat que acreditaran les seves competències tècniques. I, en darrer terme, s´establirà un procés per a la seva inserció en el mercat laboral mitjançant un contracte amb una empresa.

Skip to content