Programes sociolaborals per a joves

El projecte d’itinerari integral d’Inserció PIJOVE-09/20 per als exercicis 2021 i 2021 que realitza actualment la nostra entitat amb la participació del SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu ( FSE).

El col·lectiu que ha d’atendre el Projecte d’Itinerari Integral d’Inserció és el de joves en risc d’exclusió social, inscrits al sistema nacional de Garantia Juvenil majors de 16 i menors de 30 anys, i amb dificultats especials d’inserció laboral.

#SOIBjove #SOIBjoveItinerarisInsercio

Tots els programes són flexibles, permeten la incorporació de la persona a qualsevol moment de l’any, i s’adapten a la demanda i necessitats de cadascun/a amb una gran diversitat d’accions. En concret s’ofereixen els següents serveis:

Persones destinatàries dels itineraris integrals d’inserció

  1. Els serveis d’itineraris integrals d’inserció es dirigeixen a joves amb especials dificultats d’inserció envers el mercat laboral, inscrits al SOIB com a demandants, en situació d’atur.
  2. El col·lectiu que han d’atendre els projectes d’itineraris integrals d’inserció és el de joves en risc d’exclusió social, inscrits al sistema nacional de garantia juvenil majors de 16 i menors de 30 anys, i amb dificultats especials d’inserció laboral. La definició del perfil d’aquest col·lectiu es troba a disposició de les persones interessades en el web www.soib.es.
  3. Les persones destinatàries de la formació han de ser usuaris d’un itinerari integral d’inserció.