Close

971 47 18 06

Programes sociolaborals per a joves

Els serveis que descrivim a continuació van dirigits a joves d’entre 16 i 29 anys que desitgin iniciar un itinerari integral d’inserció o bé que vulguin realitzar alguna acció puntual per millorar les seves oportunitats laborals.

L’Itinerari Integral d’Inserció Jovent PIJOVE-09/20 per als exercicis 2021 i 2022 que realitza actualment la nostra entitat està subvencionat pel SOIB i el Fons Social Europeu. També hi participen Garantia Juvenil i el Ministeri de Treball i Economía Social. D’aquesta manera es fa realitat el lema que promou la Unió Europea “Europa inverteix en el teu futur”.

#SOIBjove #SOIBjoveItinerarisInsercio

Tots els programes són flexibles, permeten la incorporació de la persona a qualsevol moment de l’any, i s’adapten a la demanda i necessitats de cadascun/a amb una gran diversitat d’accions. En concret s’ofereixen els següents serveis:

 

Esquema Itinerari Joves

Banner_logo

Persones destinatàries dels itineraris integrals d’inserció
1. Els serveis d’itineraris integrals d’inserció es dirigeixen a joves amb especials dificultats d’inserció envers el mercat laboral, inscrits al
SOIB com a demandants, en situació d’atur.
2. El col·lectiu que han d’atendre els projectes d’itineraris integrals d’inserció és el de joves en risc d’exclusió social, inscrits al sistema
nacional de garantia juvenil majors de 16 i menors de 30 anys, i amb dificultats especials d’inserció laboral. La definició del perfil d’aquest
col·lectiu es troba a disposició de les persones interessades en el web <www.soib.es>.
3. Les persones destinatàries de la formació han de ser usuaris d’un itinerari integral d’inserció.