Declaració d’accessibilitat

L’organització Jovent s’ha compromès a fer https://jovent.es/, accessible, d’acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils al sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat és aplicable al lloc web https://jovent.es/.

Aquest lloc web compleix íntegrament el RD 1112/2018.

Aquesta declaració ha estat elaborada el 15 de febrer de 2024. El mètode utilitzat per a l’elaboració de la declaració ha estat una autoavaluació realitzada pel mateix organisme.

Última revisió de la declaració: 15 de febrer del 2024.

Skip to content