Projecte d’Intervenció Comunitària de Sector Est

En 2020 la Coop. Jovent signà un Conveni Singular amb la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma a 4 anys, per impulsar un projecte de desenvolupament i dinamització comunitària, amb la prioritat d’atendre a infants, joves i les seves famílies, en col·laboració amb el Centre Municipal de Serveis Socials Est.

Zones d’intervenció

La intervenció comunitària es fa a 7 barris mitjançant 4 projectes d’intervenció:

 1. Rafal Nou / Rafal vell/ El Viver
 2. Verge de Lluc/ Son Rutllan
 3. Son Cladera
 4. Sa Indioteria

Eixos de treball

 1. Coneixement previ inicial de la comunitat: Recull de dades, mapeig de recursos, dinàmiques sobre les relacions socials, d’entitats i veïnats….
 2. Diagnòstic comunitari participatiu: espais de trobada i reflexió sobre com millorar les accions preventives en el barri, visió de les Plataformes i taules, d’entitats i de persones
 3. Planificació i execució conjunta d’actuacions: participació a plataformes, realització d’activitats i tallers d’oci preventiu i lleure educatiu, trobades i festes comunitàries, suport a la difusió d’activitats, suport a infants, joves i famílies, etc.
 4.  Avaluació co- seguiment i avaluació continua del procés

Equip

El Conveni aporta 3 professionals contractats per la Coop Jovent.: 2 educadores i 1 dinamitzador comunitari. A més Jovent aporta 1 Coordinadora i 1 director d’activitats comunitàries per a la supervisió, gestió i seguiment del projecte.

Dinàmica de les accions

 • Corganització, coproducció i consens entre 2 equips: el de Jovent i el del Centre Municipal de Serveis Socials Est (CMSS Est).
 • Diagnòstic participatiu i actualitzat
 • Participació dels infants i joves i també la ciutadania, en el diagnòstic i en la presa de decisions  l’hora d’organitzar activitats
 • Treball en xarxa i servei a la resta d’entitats del territori
 • Presència al carrer
Skip to content