Suport a dones migrants

Amb el programa “Suport a dones migrants” oferim un servei d’atenció integral per al foment de la inclusió social i la igualtat d’oportunitats adreçat a dones d’origen migrant en risc o vulnerabilitat social. Aquest projecte rep el finançament i suport de Fundació “la Caixa” i desenvolupa les següents accions:

  • Acollida i valoració de situacions personals, familiars i sociolaborals
  • L’acompanyament individualitzat, orientació i suport familiar
  • La formació en competències lingüístiques i digitals
  • Dotació d’ajuts per a cobrir urgències socials o necessitats bàsiques
  • Foment de la seva participació en les dinàmiques comunitàries.
Skip to content