Acompanyament a la cerca d’ocupació

El Gabinet d’Orientació i Inserció Laboral (GOIL) té com a objectiu que la persona demandant d’ocupació adquireixi coneixements, habilitats i estratègies per a la inserció al món laboral.
Des de Jovent apostem per una recerca activa d’ocupació que inclou no només cercar ofertes de treball sinó formar-se de manera contínua, autoanalitzar-se, preparar estratègies per a cada empresa, etc.

Des del Gabinet Laboral es procura que la persona desenvolupi al màxim la seva motivació, les seves capacitats i una actitud positiva per a la cerca d’ocupació

Accés al GOIL

L’únic requisit per accedir és la inscripció com a demandant d’ocupació en l’oficina del SOIB.

Accions que es realitzen

Des del Gabinet d’Orientació i Inserció Laboral s’ofereix atenció personalitzada per millorar l’ocupabilitat.

A cada persona se li assigna una/ un orientadora/or laboral amb qui dissenya un pla de millora de l’ocupabilitat i de recerca d’ocupació. Les accions que pot realitzar a través d’aquest servei són:

1.- Sessions d’orientació laboral

Aquestes sessions són individuals i/o grupals, planificades segons les necessitats de cada jove per millorar la seva ocupabilitat. S’hi aporten coneixements sobre el món laboral i l’hi ajuden a definir el perfil laboral aportant habilitats per trobar i mantenir un lloc de treball.

2.- Pràctiques no laborals en empresa

Permeten tenir un contacte directe amb el món laboral possibilitant la posada en pràctica en entorns reals de les habilitats, actituds i coneixements. Així pot mostrar a l’empresari les competències professionals per exercir un lloc de treball.

3.- Borsa d’ocupació

Comptem amb una borsa d’empreses amb la qual hem treballat durant anys i que tenen al Centri Jovent com un recurs per cercar persones per cobrir un lloc de treball. També disposem d’una àmplia xarxa de contactes que ens fan arribar ofertes de manera permanent.

En la cerca d’ocupació, Jovent ofereix un acompanyament, un assessorament i unes eines motivacionals perquè la persona desenvolupi al màxim les seves capacitats i actituds de cara a trobar un lloc de treball.

Cada jove disposa de professionals que l’orienten i l’acompanyen en tot moment en la cerca d’ocupació.

Skip to content