Close

971 47 18 06

Acompanyament a la cerca d’ocupació

Des del Gabinet Laboral es procura que la persona desenvolupi al màxim la seva motivació, les seves capacitats i una actitud positiva per a la cerca d’ocupació

El Gabinet d’Orientació i Inserció Laboral (GOIL) té com a objectiu que la persona demandant d’ocupació adquireixi coneixements, habilitats i estratègies per a la inserció al món laboral.
Des de Jovent apostem per una recerca activa d’ocupació que inclou no només cercar ofertes de treball sinó formar-se de manera contínua, autoanalitzar-se, preparar estratègies per a cada empresa, etc.

Accés al GOIL

L’únic requisit per accedir és estar inscrit com a demandant d’ocupació en l’oficina del SOIB.

Accions que es realitzen

Des del Gabinet d’Orientació i Inserció Laboral s’ofereix atenció personalitzada per millorar l’ocupabilitat.

A cada persona se li assigna un/a orientador/a laboral amb qui dissenya un pla de millora de l´ocupabilitat i de recerca d’ocupació. Les accions que pot realitzar a través d’aquest servei són:

1.- Sessions d’orientació laboral

Aquestes sessions són individuals i/o grupals, planificades segons les necessitats de la persona per millorar la seva ocupabilitat. Aporten coneixements sobre el món laboral i ajuden a definir el perfil laboral de cada persona aportant habilitats per trobar i mantenir un lloc de treball.

2.- Pràctiques no laborals en empresa

Permeten tenir un contacte directe amb el món laboral possibilitant la posada en pràctica en entorns reals de les habilitats, actituds i coneixements. Així pot mostrar a l’empresari les competències professionals per exercir un lloc de treball.

Cada persona disposa del seu tutor o tutora que li orienta i acompanya a tot moment en la cerca d’ocupació.

3.- Borsa d’ocupació

Comptem amb una borsa d’empreses amb la qual hem treballat durant anys i que tenen al Centri Jovent com un recurs per a l’obtenció de candidats a cobrir un lloc de treball. També disposem d’una àmplia xarxa de contactes que ens fan arribar ofertes de manera permanent.

En la cerca d’ocupació, Jovent ofereix un acompanyament, un assessorament i unes eines motivacionals perquè la persona desenvolupi al màxim les seves capacitats i actituds de cara a trobar un lloc de treball.