Close

971 47 18 06

Formacions no subvencionades

En el Centre Jovent cada any desenvolupem diverses formacions específiques per a majors de 16 anys. Es tracta de formacions no subvencionades. De moment s’ofereixen els següents cursos:

 • Curs de suport vital bàsic, desfibril·lador extern semiautomàtic i primers auxilis

  Data inici proper curs: sense data prevista

  Característiques: Curs no subvencionat, dirigit a monitores/ors de temps lliure, voluntariat, familiars de pacients d’alt risc, personal dels cossos de policia, bombers, guardes de seguretat… o qualsevol persona que pugui ser testimoni d’una situació de perill per a la vida d’un altre ésser humà.
  Continguts:

  • Fonaments
  • Suport vital bàsic
  • Desfibril·lació externa semiautomàtica (DESA)
  • Problemes respiratoris
  • Ferides i hemorràgies
  • Problemes traumatológics, tècniques i equipament
  • Problemes del sistema nerviós
  • Agents mediambientals
  • Cossos estranys: tòxics, mossegades i picades.

  Atribucions: Certificat emès per Cooperativa Jovent i homologat per la Conselleria de la Salut, família i benestar Social, acolliment al Pla Nacional de RCP, amb acreditació per a l’ús del Desfibril·lador i a la EUC (European Resuscitation Council)

  Durada: 22 hores
  Autorització: Conselleria de la Salut, família i benestar Social
  Accés: Es necessita ser major de 18 anys.
  Matrícula i dates: Es realitzen tres o quatre cursos a l’any que es publiquen a la web de Jovent i a Facebook. Per matricular-se o estar inclòs en la llista d’espera es pot cridar al telèfon de Jovent (971471806) o via e-mail 

 • Curs de Mariner Pescador

  Data inici proper curs: sense data prevista
  Característiques: Curs no subvencionat, dirigit a tot el personal que exerceixi funcions de tripulant subaltern per a qualsevol servei en els bucs dedicats a la pesca o auxiliar d’aqüicultura.
  Continguts:

  • Concepte, coneixement i denominació dels diferents elements i equips del buc.
  • Govern del buc, serveis de vigía i guàrdia.
  • Operacions de càrrega i descàrrega.
  • Maniobres del buc en port.
  • Maneig i manteniment.
  • Seguretat i salut en les feines de la pesca.
  • Manipulació i conservació dels productes de la pesca i l’aqüicultura.
  • Protecció del mitjà marí i els seus recursos.

  Atribucions: Mitjançant aquest curs s’obté la Targeta Professional de Mariner Pescador i permet exercir de tripulant subaltern per a qualsevol servei en els bucs dedicats a la pesca o auxiliar d’aqüicultura. Així mateix, faculta per manejar amb finalitats comercials embarcacions de menys de 10m d’eslora, dedicades a la pesca o auxiliar d’aqüicultura, que operin exclusivament dins d’aigües interiors de ports i tinguin una potència adequada a l’embarcació, i sempre que no transportin passatgers.

  Durada: 23 hores
  Autorització: Conselleria d’agricultura, Medi Ambient i Territori
  Accés: Es necessita ser major de 16 anys, tenir el títol de Formació Bàsica (curs de 70 hores el títol de les quals és expedit per la Direcció General de la Marina Mercant del Ministeri de Foment) o saber nedar. D’altra banda no es pot tenir cap problema de daltonisme.
  Matrícula i Dates: Es realitzen tres o quatre cursos a l’any que es publiquen a la web de Jovent i en Facebook. Per matricular-se o estar inclòs en la llista d’espera es pot cridar al telèfon de Jovent (971471806) o via e-mail 

 • Curs de Patró Local de Pesca

  Data inici proper curs: sense data prevista

  Característiques: Curs no subvencionat, dirigit a tot el personal que vol treballar com a patró en un buc pesquer.
  Continguts:

  • Mòdul 1: Secció Puente
   • Construcció naval i teoria de les embarcacions.
   • Navegació costanera i coneixements de meteorologia de la zona.
   • Legislació pesquera bàsica.
   • Reglaments, senyals i abalisaments.
   • Maniobra en les embarcacions de pesca.
   • Arts i aparells de pesca.
   • Biologia pesquera.
   • Comunicacions.
  • Mòdul 2: Secció màquines
   • Motors empleats en els bucs, parts principals, funcionament, avaries i manteniment.
   • Combustibles i lubrificants.
   • Serveis elèctrics.
  • Mòdul 3: Secció comuna a ponts i màquines
   • Seguretat marítima.
   • Primers auxilis.
   • Legislació laboral pesquera.
   • Conservació dels recursos pesquers.
   • Manipulació de la pesca.

  Atribucions: Capità o patró i/o Cap de màquines, en bucs de pesca de fins a 12 metres d’eslora entre perpendiculars i 100 kW de potència, fins a una distància no superior a 12 milles de les línies de base definides d’acord amb la Llei 10/1977, de 4 de gener, sobre Mar Territorial, la delimitació del com figura en el Reial decret 2510/1977, de 5 d’agost. Cap de màquines en bucs de pesca de fins a 180 kW de potència.
  Durada: 250 hores
  Autorització: Conselleria d’agricultura, Medi Ambient i Territori
  Accés: Es necessita ser major de 16 anys, tenir el títol de Formació Bàsica (curs de 70 hores títol de les quals és expedit per la Direcció general de la Marina Mercant del Ministeri de Foment) o saber nedar. D’altra banda no es pot tenir cap problema de daltonisme.
  Matrícula i Dates: Es realitza 1 curs a l’any, normalment entre setembre desembre. La data de realització es publica a la web de Jovent i en Facebook. Per matricular-se o estar inclòs en la llista d’espera es pot cridar al telèfon de Jovent (971471806) o via e-mail