Programes socioeducatius

CaixaProinfancia

En Sa Midoneria. Casal de Barri Jovent, la Cooperativa Jovent desenvolupa el programa CaixaProinfància amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”. Va dirigit a infants i adolescents d’entre 0 i 16 anys de famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat social amb l’objectiu de trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.

Amb el programa es realitza una intervenció integral amb nens i famílies a través de dues línies de serveis:

 • Serveis Pro educació: Impulsam el desenvolupament dels més petits, facilitant-los l’accés a entorns educatius que els aportin referents sòlids per al seu futur mitjançant les següents activitats
  • Reforç educatiu i equipament escolar
  • Centres oberts
  • Escola d’estiu
  • Aprendre junts, créixer en família (dirigit a tot el grup familiar)
 • Serveis Pro salut: Facilitem suport a les famílies per garantir als seus infants un nivell de benestar físic i psíquic òptim.
  • Alimentació i higiene infantil
  • Suport psicològic
Des del programa CaixaProinfancia oferim serveis per a millorar el desenvolupament dels més petits i les seves famílies

Projecte Comunitari Est-1

El Projecte Comunitari Est-1 rep el suport i finançament de la regidoria de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma. Forma part del Programa d’Intervenció Comunitària Sector Est, una unió de projectes comunitaris de la xarxa d’entitats Associació Jovent que pretén generar contextos preventius mitjançant activitats socioeducatives, assistencials, prelaborals i de suport psicoeducatiu de cara a la infància, la joventut i les famílies més vulnerables dels barris del Sector Est de l’Ajuntament de Palma.

El projecte desenvolupa 4 grans eixos d’actuació:

 • La dinamització comunitària de barris del sector Est mitjançant:
  1. La promoció i participació en les taules d’entitats dels barris del sector est
  2. L’organització i participació en activitats de dinamització comunitària en els barris en col·laboració amb altres entitats
  3. Cessió d’espais de la coop. Jovent per a activitats del CMSS Est o d’altres entitats dels barris
  4. Accions amb voluntariat per a la dinamització comunitària.
 • La detecció de necessitats socials dels barris del sector Est, així com la coordinació d’activitats de caràcter assistencial i socioeducatiu, en col·laboració amb els serveis socials de la zona, mitjançant:
  1. Treballarem la detecció i gestió de situacions de necessitat d’infants, joves i famílies vulnerables
  2. Desenvolupament de coordinació i derivació de casos en col·laboració amb el CMSS Est i altres entitats.
 • El desenvolupament d’activitats de suport social per a persones i col·lectius amb situacions de vulnerabilitat o precarietat social dels barris del Sector Est, mitjançant:
  1. La gestió d’ajudes d’alimentació i roba
  2. Accions suport a la incorporació social de col·lectius específics
 • El desenvolupament d’accions d’anivellació formativa i prelaboral amb joves dels barris del sector o aquells derivats pels CMSS de l’Ajuntament de Palma al Centre Jovent, mitjançant:
  1. Visites als itineraris sociolaborals de jovent
  2. Derivació de joves als itineraris sociolaborals de jovent
  3. Desenvolupament d’un projecte TIC per a joves amb baix nivell educatiu
  4. La millora de l’ocupabilitat i de les competències transversals

T’acompany, Intervenció psicoterapèutica per a col·lectius vulnerables

Aquest projecte rep el finançament i suport de la Conselleria d’Afers Socials i Esport. Es tracta d’un servei de suport terapèutic individual i grupal adreçat tant a joves i les seves famílies, a dones per al seu apoderament i a famílies amb infants de 0 a 4 anys amb necessitats de desenvolupar competències parentals i/o de criança. Més informació.

El projecte es dirigeix a tres col·lectius

 • Joves de 16 a 30 anys amb factors de risc que realitzen un Itinerari Integral d’Inserció Sociolaboral. Se’ls ofereix suport terapèutic individual a ells/elles i a les seves famílies. També poden formar part d’un Programa de prevenció de la violència i afavorir la igualtat de gènere.
 • Famílies amb infants de 0 a 4 anys que necessiten pautes de criança. Se’ls ofereix un espai familiar per a la creació vincle afectiu mitjançant el joc i una Teràpia de vídeo intervenció per millorar les relacions amb els fills
 • Dones que necessiten un suport emocional, se’ls ofereix la participació en el Grup de creixement personal que treballa l’apoderament, la base de seguretat i el fet de sentir-se reconegudes.

Iguals, Un projecte de noves oportunitats per a menors i adults immigrants

Aquest projecte s’executa en col·laboració amb entitats de la Federación Coraje, de la qual Jovent n’és membre, a les comunitats autònomes de Astúries, Balears, Canàries, Madrid, Castella i Lleó i Castella-la Manxa. Rep el finançament i suport de la Secretaria General d’Immigració i Emigració del Ministeri de Treball i Seguretat Social, i té bàsicament 2 objectius:

 1. Millorar els processos d’aprenentatge d’infants amb dificultats per seguir el ritme escolar, especialment aquells que tenen un origen immigrant.
 2. Desenvolupar processos amb dones immigrants per a que puguin accedir a recursos formatius, laborals, comunitaris i de suport sociofamiliar, formar-les en competències lingüístiques i perquè pugin accedir a exàmens oficials d’obtenció de la nacionalitat i millorar les seves oportunitats de feina formant-les en competències transversals. Més informació

Com ho feim?

 • Mitjançant el desenvolupament de processos que combinen els espais d’intervenció individual amb el grupal.
 • Amb una tutorització del processos i l’establiment de vincles amb la persona.
 • Impulsant la participació a tallers, xerrades i activitats formatives.

Convivència intercultural

Aquest projecte també s’executa en col·laboració amb entitats de la Federación Coraje i amb el suport de la Secretaria General d’Immigració i Emigració del Ministeri de Treball i Seguretat Social. S’emmarca dins de la necessitat de construir línies preventives encaminades a la sensibilització, a la convivència intercultural i la gestió de conflictes interculturals mitjançant la dinamització de sessions de treball dins de l’itinerari d’orientació, formació i inserció sociolaboral dels i de les joves que passen pels programes Jovent.

Per altra banda també es duen a terme activitats de sensibilització i formació dirigides a públic en general, participant i organitzant esdeveniments socioculturals comunitaris, dirigits a afavorir la convivència de la població immigrant amb la població nacional de la zona. Més informació.

Barris, teixim serveis per a la comunitat

Aquest projecte rep el finançament i suport de la Conselleria d’Afers Socials i Esport. Es tracta d’un servei d’integració, igualtat d’oportunitats i convivència que desenvolupa accions d’acompanyament, formació i implicació comunitària del col·lectiu de dona immigrant, i accions de sensibilització de la comunitat, especialment de menors, joves i famílies, envers la tolerància i la convivència intercultural. En el marc d’aquest projecte desenvolupem les següents activitats:

 • Acompanyament i suport individualitzat a dones immigrants
 • Formació en alfabetització i castellà bàsic, i alfabetització digital per a dones immigrants
 • Grups de voluntariat de dones immigrants per a la prevenció de la xenofòbia i el racisme
 • Activitats comunitàries per a la sensibilització intercultural i la prevenció del racisme i la xenofòbia
 • Tallers i projectes educatius per a treballar la competència intercultural en col·laboració amb altres entitats i centres educatius
 • Coordinació d’accions i participació en taules i xarxes de barri per a la millora de la convivència intercultural

Més informació