Programes socioeducatius

CaixaProinfancia

En Sa Midoneria. Casal de Barri Jovent, la Cooperativa Jovent desenvolupa el programa CaixaProinfància amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”. Va dirigit a infants i adolescents d’entre 0 i 16 anys de famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat social amb l’objectiu de trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.

Amb el programa es realitza una intervenció integral amb nens i famílies a través de dues línies de serveis:

 • Serveis Pro educació: Impulsam el desenvolupament dels més petits, facilitant-los l’accés a entorns educatius que els aportin referents sòlids per al seu futur mitjançant les següents activitats
  • Reforç educatiu i equipament escolar
  • Centres oberts
  • Escola d’estiu
  • Aprendre junts, créixer en família (dirigit a tot el grup familiar)
 • Serveis Pro salut: Facilitem suport a les famílies per garantir als seus infants un nivell de benestar físic i psíquic òptim.
  • Alimentació i higiene infantil
  • Suport psicològic
Des del programa CaixaProinfancia oferim serveis per a millorar el desenvolupament dels més petits i les seves famílies

Projecte d’Intervenció Comunitària de Sector Est

En 2020 la Coop. Jovent signà un Conveni Singular amb la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma a 4 anys, per impulsar un projecte de desenvolupament i dinamització comunitària, amb la prioritat d’atendre a infants, joves i les seves famílies, en col·laboració amb el Centre Municipal de Serveis Socials Est.

Zones d’intervenció

La intervenció comunitària es fa a 7 barris mitjançant 4 projectes d’intervenció:

 1. Rafal Nou / Rafal vell/ El Viver
 2. Verge de Lluc/ Son Rutllan
 3. Son Cladera
 4. Sa Indioteria

Eixos de treball

 1. Coneixement previ inicial de la comunitat: Recull de dades, mapeig de recursos, dinàmiques sobre les relacions socials, d’entitats i veïnats….
 2. Diagnòstic comunitari participatiu: espais de trobada i reflexió sobre com millorar les accions preventives en el barri, visió de les Plataformes i taules, d’entitats i de persones
 3. Planificació i execució conjunta d’actuacions: participació a plataformes, realització d’activitats i tallers d’oci preventiu i lleure educatiu, trobades i festes comunitàries, suport a la difusió d’activitats, suport a infants, joves i famílies, etc.
 4.  Avaluació co- seguiment i avaluació continua del procés

Equip

El Conveni aporta 3 professionals contractats per la Coop Jovent.: 2 educadores i 1 dinamitzador comunitari. A més Jovent aporta 1 Coordinadora i 1 director d’activitats comunitàries per a la supervisió, gestió i seguiment del projecte.

Dinàmica de les accions

 • Corganització, coproducció i consens entre 2 equips: el de Jovent i el del Centre Municipal de Serveis Socials Est (CMSS Est).
 • Diagnòstic participatiu i actualitzat
 • Participació dels infants i joves i també la ciutadania, en el diagnòstic i en la presa de decisions  l’hora d’organitzar activitats
 • Treball en xarxa i servei a la resta d’entitats del territori
 • Presència al carrer

T’acompany, Intervenció psicoterapèutica per a col·lectius vulnerables

Aquest projecte rep el finançament i suport de la Conselleria d’Afers Socials i Esport. Es tracta d’un servei de suport terapèutic individual i grupal adreçat tant a joves i les seves famílies, a dones per al seu apoderament i a famílies amb infants de 0 a 4 anys amb necessitats de desenvolupar competències parentals i/o de criança.

El projecte es dirigeix a tres col·lectius

 • Joves de 16 a 30 anys amb factors de risc que realitzen un Itinerari Integral d’Inserció Sociolaboral. Se’ls ofereix suport terapèutic individual a ells/elles i a les seves famílies. També poden formar part d’un Programa de prevenció de la violència i afavorir la igualtat de gènere.
 • Famílies amb infants de 0 a 4 anys que necessiten pautes de criança. Se’ls ofereix un espai familiar per a la creació vincle afectiu mitjançant el joc i una Teràpia de vídeo intervenció per millorar les relacions amb els fills
 • Dones que necessiten un suport emocional, se’ls ofereix la participació en el Grup de creixement personal que treballa l’apoderament, la base de seguretat i el fet de sentir-se reconegudes.

Barris, teixim serveis per a la comunitat

Aquest projecte rep el finançament i suport de la Conselleria d’Afers Socials i Esport. Es tracta d’un servei d’integració, igualtat d’oportunitats i convivència que desenvolupa accions d’acompanyament, formació i implicació comunitària del col·lectiu de dona immigrant, i accions de sensibilització de la comunitat, especialment de menors, joves i famílies, envers la tolerància i la convivència intercultural. En el marc d’aquest projecte desenvolupem les següents activitats:

 • Acompanyament i suport individualitzat a dones immigrants
 • Formació en alfabetització i castellà bàsic, i alfabetització digital per a dones immigrants
 • Grups de voluntariat de dones immigrants per a la prevenció de la xenofòbia i el racisme
 • Activitats comunitàries per a la sensibilització intercultural i la prevenció del racisme i la xenofòbia
 • Tallers i projectes educatius per a treballar la competència intercultural en col·laboració amb altres entitats i centres educatius
 • Coordinació d’accions i participació en taules i xarxes de barri per a la millora de la convivència intercultural

Més informació