Salut i benestar en l’acció comunitària

Treballam amb persones, famílies i col·lectius de les comunitats per tal de re-educar, educar i educar-nos per tal d’aconseguir una millor cura de la salut de totes les persones.

El projecte s’adreça  a col·lectius en risc o vulnerabilitat social, especialment dones migrants, infants, joves i famílies.

Objectius Principals

  1. Afavorir l’autocura de dones migrants en situació de vulnerabilitat personal i social.
  2. Millorar el benestar emocional de joves i apoderar-los per a la pressa de decisions i la comunicació entre iguals
  3. Fomentar hàbits de vida saludables en infants i joves.
  4. Fomentar l’alimentació saludable en famílies en risc o vulnerabilitat social
  5. Millorar l’estat de salut percebut en les persones participants.

Accions en l’acció comunitària

Dirigit a introduir la perspectiva del benestar i de la cura de la salut en:

  1. Dona migrant. Foment del benestar personal, la salut i l’alimentació saludable en les diferents activitats que realitzen a l’entitat
  2. Oci educatiu amb infants i joves. Els grups de reforç educatiu i de oci educatiu de l’estiu, que té en marxa la entitat en el Centre sa Midoneria i en un centre educatiu de la zona.
  3. Joves en risc o vulnerabilitat social. Formació entre iguals sobre benestar emocional, drogues i sexualitat.
  4. Famílies en situació d’empobriment. Alimentació saludable amb persones usuàries del nou Rebost Solidari de l’entitat, un recurs que promou l’alimentació saludable amb aliments frescs.

Comunitari

Un eix de caràcter divulgatiu, que implica accions destinades a fomentar el teixit social de les comunitats per reduir els factors de context que augmenten la vulnerabilitat de les persones.

Posam la informació més a l’abast de totes les persones (fent difusió, crear espais de trobada o generar accions de sensibilització massives a partir de les Taules i Plataformes d’entitats), creació d’un bloc d’informació, recursos audiovisuals sobre temes referents a salut, benestar, drogues, sexualitat…

Skip to content