REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

És un document on es garanteixen els drets i les obligacions tant dels professionals de l’entitat com dels de la persona que acudeix als nostres serveis

Representa la garantia que Jovent li donarà un bon servei, el reglament defineix clarament els seus drets i obligacions.

PDF COMPLET

Baixa el pdf complet aquí

Skip to content