Close

971 47 18 06

Formació Dual

Al Centre Jovent s’inicia  l’any 2017, i per primera vegada, un programa de formació dual dins el sector nàutic. Aquest programa s’emmarca dins de la convocatòria de Formació dual per sectors estratègics del SOIB. Mitjançant aquesta convocatòria es pretén portar la formació a les empreses i adaptar-la a les necessitats dels sectors estratègics i emergents, i contribuir així a la millora de l’economia de les Illes Balears, diversificant l’activitat cap a les empreses que tenen capacitat de creixement i expansió .

Aquesta formació té un doble objectiu:

 • Millorar el capital humà de les empreses, reforçant la seva competitivitat i productivitat.
 • Oferir un contracte a joves desocupats/des entre 18 i 29 anys mentre es formen en un ofici del futur

Visita del grup de formació dual branca ports a Astilleros de Mallorca

Els alumnes-treballadors tenen un contracte laboral des del primer dia.

La formació dual que s’imparteix: .

 • Formació dual impartida

  Branca

  Formació

  Hores de formació

  Hores de treball

  Data d'inici

  Ports

  Activitats de suport al buc, amarrament, electricitat i eixàrcia.

  550

  1290

  Juny 2021

  Mecànica

  Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo

  530

  1222

  Juliol 2021

Accés

Per accedir a qualsevol de les tres branques de formació dual d’nàutica, s’han de complir els següents requisits

 • Requisits d'accés
  • Tenir entre 18 i 29 anys
  • Inscripció en el SOIB com a demandant d’ocupació. En el cas de la formació Branca ports també cal tenir la titulació Seguretat i primers auxilis a bord.
  • No tenir la qualificació professional objecte de la formació professional

Característiques de la formació

Els alumnes – treballadors, com s’anomena a les i als participants en aquest programa, tenen des del primer dia un contracte de formació i aprenentatge. La formació que rep l’alumnat s’inclou dins de la jornada laboral i serà com a mínim el 25% d’aquesta jornada. En tenir un contracte de treball, cada joves reben un salari proporcional a les hores treballades i mai serà inferior al salari mínim interprofessional. En acabar la formació,  obté com a mínim un certificat de professionalitat de nivell 1.

En aquest primer programa de formació dual participen 23 empreses.