Formació Dual

Al Centre Jovent s’inicia l’any 2017, i per primera vegada, un programa de formació dual dins el sector nàutic. Aquest programa s’emmarca dins de la convocatòria de Formació dual per sectors estratègics del SOIB. Mitjançant aquesta convocatòria es pretén portar la formació a les empreses i adaptar-la a les necessitats dels sectors estratègics i emergents, i contribuir així a la millora de l’economia de les Illes Balears, diversificant l’activitat cap a les empreses que tenen capacitat de creixement i expansió.

Aquesta formació té un doble objectiu:

  • Millorar el capital humà de les empreses, reforçant la seva competitivitat i productivitat.
  • Oferir un contracte a joves desocupats/des entre 18 i 29 anys mentre es formen en un ofici del futur.
Visita del grup de formació dual branca ports a Astilleros de Mallorca

Els alumnes-treballadors tenen un contracte laboral des del primer dia.

La formació dual que s’imparteix:

Formació dual impartida

Branca

Formació

Hores de formació

Hores de treball

Data d’inici

Ports

Activitats de suport al buc, amarrament, electricitat i eixàrcia.

630

1290

10 Juliol 2023

Manteniment i reparacions d’embarcacions

Operacions auxiliars de manteniment d’elements estructurals i de recobriment de superfícies d’embaracions esportives i d’esbarjo.

640

1222

1 Novembre 2023

Accés

Per accedir a qualsevol de les tres branques de formació dual de nàutica, s’han de complir els següents requisits

Requisits d’accés

  • Tenir entre 18 i 29 anys
  • Inscripció en el SOIB com a demandant d’ocupació. En el cas de la formació Branca ports també cal tenir la titulació Seguretat i primers auxilis a bord.
  • No tenir la qualificació professional objecte de la formació professional

Característiques de la formació:

Els alumnes – treballadors, com s’anomena a les i als participants en aquest programa, tenen des del primer dia un contracte de formació i aprenentatge. La formació que rep l’alumnat s’inclou dins de la jornada laboral i serà com a mínim el 25% d’aquesta jornada. En tenir un contracte de treball, cada joves reben un salari proporcional a les hores treballades i mai serà inferior al salari mínim interprofessional. En acabar la formació, obté com a mínim un certificat de professionalitat de nivell 1.

En aquest primer programa de formació dual participen 23 empreses.

Skip to content