Close

971 47 18 06

Formació Dual

El Centre Jovent s’inicia en l’any 2017, i per primera vegada, un programa de formació dual dins el sector nàutic. Aquest programa s’emmarca dins de la convocatòria de Formació dual per sectors estratègics del SOIB. Mitjançant aquesta convocatòria es pretén portar la formació a les empreses i adaptar-la a les necessitats dels sectors estratègics i emergents, i contribuir així a la millora de l’economia de les Illes Balears, diversificant l’activitat cap a les empreses que tenen capacitat de creixement i expansió .

Aquesta formació té un doble objectiu:

 • Millorar el capital humà de les empreses, reforçant la seva competitivitat i productivitat.
 • Oferir un contracte a joves desocupats entre 18 i 29 anys mentre es formen en un ofici del futur

Visita del grup de formació dual branca ports a Astilleros de Mallorca

Els alumnes-treballadors tenen un contracte laboral des del primer dia.

La formació dual que s’imparteix: .

 • Formació dual impartida

  Branca

  Formació

  Hores de formació

  Hores de treball

  Data d'inici

  Ports

  Activitats de suport al buc, amarrament, electricitat i eixàrcia.

  550

  1290

  06/05/2019

  Pintura

  Preparació i embelliment de superfícies, elements de fusta i fibra de vidre

  530

  1222

  01/10/2019

Accés

Per accedir a qualsevol de les tres branques de formació dual d’nàutica, s’han de complir els següents requisits

 • Requisits d'accés
  • Tenir entre 18 i 29 anys
  • Estar inscrit en el SOIB com a demandant d’ocupació. En el cas de la formació Branca ports també cal tenir la titulació Seguretat i primers auxilis a bord.
  • No tenir la qualificació professional objecte de la formació professional

Característiques de la formació

Els alumnes – treballadors, com se’ls anomena als participants en aquest programa, tenen des del primer dia un contracte de formació i aprenentatge. La formació que reben les persones usuàries s’inclou dins de la jornada laboral i serà com a mínim el 25% d’aquesta jornada. En tenir un contracte de treball, els joves reben un salari proporcional a les hores treballades i mai serà inferior al salari mínim interprofessional.

En acabar la formació, les persones usuàries obtenen com a mínim un certificat de professionalitat de nivell 1.

L’equip de professionals està constituït, com a mínim, per un formador / ora tècnic, un formador / a especialista en anglès i un educador / a per a un màxim de 16 alumnes / as trabadores / es.

En aquest primer programa de formació dual participen 23 empreses.