Transparència

Certificada sota la Norma UNE-ISO 9001:2015

La Cooperativa Jovent estableix al Centre Jovent seus compromisos sota la premissa del compliment de la Norma UNE-ISO 9001: 2015 i els requisits legals i reglamentaris als quals està subjecta. Manté la seva certificació de qualitat en aquest centre des de l’any 2011 amb l’avaluació de l’entitat certificadora Bureau Véritas.

Memòria d’activitats

** Aquests apartats estan en construcció.

Dades financeres

Les activitats de la Cooperativa Jovent es financen en un 80% de subvencions públiques, en un 13% per ajudes de fundacions bancàries, i un 6%  ingressos propis . Respecte de l’any anterior hem augmentat amb 4 punts la partida d’ingressos propis. El pressupost de la Cooperativa en 2018 va ser de 1,6 milions d’euros. Consultar Compte de pèrdues i guanys i  Memòria PYMES 2019.

Finançament i suport institucional

FINANÇAMENT I SUPORT A COOPERATIVA JOVENT 2022

Organisme

Plan / Programa

Projecte

Col.lectiu

Duració

SOIB. Servei d’Ocupació
Fons Social Europeu
Ministeri de Treball i Seguretat Social.
Garantia Juvenil.

Processos d’inserció per a l’ocupació de col·lectius vulnerables

Procés d’inserció per a l’ocupació Jovent

Joves de 16 a 30 anys

Gener 2021– Desembre 2022

Conselleria d’ Afers Socials i Esports

Subvencions per a dur a terme projectes habituals i/o puntuals d’activitats en matèria de joventut i per al manteniment de les entitats juvenils

Pendent

Joves de 16 a 30 anys

Pendent

SOIB y SEPE – Ministerio de Trabajo y Economia Social

Subvencions Soib Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2022

Formació Dual Mecànica Nàutica 2020-2021.

Formació Dual Branca Ports 2020-2021

Joves de 18 a 30 anys

Juny 2020 – Juliol 2021

SOIB dona

Subvencions per a la contractació de dones víctimes de violència masclista

SOIB dona Jovent 2020-21 Dones víctimes de violència masclista

Gener 2021 – Gener 2022

Regidoria de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma

Conveni Singular per a la intervenció comunitària

Intervenció comunitària al territori del sector Est

Infants, joves i les seves famílies

Novembre 2020 – Octubre 2024

Conselleria d’Afers Socials i Esports. Direcció General de Serveis Socials

Convocatòria programes IRPF 2021-2022


Projectes:“T’ acompany 3” i
“Barris”

Joves amb factors de vulnerabilitat i famílies amb infants de 0 a 4 anys.
Col·lectius en risc o vulnerabilitat socials

Gener 2021-Desembre 2022

Conselleria d’Afers Socials i Esports. Direcció General de Serveis Socials

Convocatòria Foment de la Inclusió Social 2020-21


“Demos”

Col·lectius en risc o vulnerabilitat socials

Gener 2020 – Desembre 2021

L’Estalvi ètic de Caixa Colonya

Convocatòria de l’Estalvi ètic 2020


Suport a necessitats bàsiques de persones en risc o vulnerabilitat social

Diversos col·lectius vulnerables

Desembre 2020

Obra Social La Caixa

Programa Incorpora

Incorpora Jovent

Joves fins a 30 anys

Gener 2007 Desembre 2021

Obra Social La Caixa

Programa Caixa Proinfància

“Caixa Proinfància Jovent”

Nins i adolescents de 0 a 16 anys.

Octubre 2020 Setembre 2021

FINANÇAMENT I SUPORT A COOPERATIVA JOVENT EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS 2022

Organisme

Plan / Programa

Nom de la entitat o xarxa

Proyecte

Col.lectiu

Duració

Ministeri de treball i seguretat social.

Programa per a la inserció sociolaboralde joves immigrants (no unión Europea)

Red Coraje Travesía Joves Immigrants Gener – Desembre 2021

Universitat de les Illes Balears

Conveni de col·laboració

Grup d’Investigació en Educació i Ciutadania Diversos projectes d’investigació-acció Joves de 16 a 30 anys Permanentment des de 2000