Transparència

Certificada sota la Norma UNE-ISO 9001:2015

La Cooperativa Jovent estableix al Centre Jovent seus compromisos sota la premissa del compliment de la Norma UNE-ISO 9001: 2015 i els requisits legals i reglamentaris als quals està subjecta. Manté la seva certificació de qualitat en aquest centre des de l’any 2011 amb l’avaluació de l’entitat certificadora Bureau Véritas.

Memòria d’activitats

Memòria de l’entitat any 2021

Dades financeres

Les activitats de la Cooperativa Jovent es financen en un 82,26% de subvencions públiques, en un 16,59% per ajudes de fundacions bancàries, i un 1,14% ingressos propis . Respecte de l’any anterior hem augmentat amb 3,64 punts la partida d’ingressos propis. El pressupost de la Cooperativa en 2021 va ser de 1,9 milions d’euros. Consultar Compte de pèrdues i guanys i  Memòria PYMES 2021.

Finançament i suport institucional

FINANÇAMENT I SUPORT A LA COOPERATIVA JOVENT 2022

Organisme

Plan / Programa

Projectes

Col.lectiu

Duració

SOIB. Servei d’Ocupació

Fons Social Europeu

Ministerio de Trebajo y Seguredad Social.

Garantia Juvenil.

Processos d’inserció per a l’ocupació de col·lectius vulnerables

Processos d’inserció per a l’ocupació Jovent

Joves de 16 a 30 anys

Gener 2021–Desembre 2022

SOIB Dona

Subvencions per la contractació de dones víctimes de la violència masclista

SOIB Dona Jovent 2022-2023

Dones víctimes de les violències masclistes Gener 2022–Gener 2023

SOIB

SEPE

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2022

Formació Dual Mecànica Nàutica 2020-21.

Formació Dual Puerts 2020-21

Joves de 18 a 30 anys
Juliol 2022–Octubre 2023
SOIB,SEPE-Ministerio de Trabajo y Economía Social, Unió Europea-Next Generation-EU. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia SOIB Projectes territorials per a col·lectius vulnerables

Itinerari Integrat per a Dones

Itinerari integral per a joves


Dones immigrants Joves de 16 a 30 anys
Octubre 2022-Abril 2023
Conselleria d’ Afers Socials i Esports Subvencions per dur a terme projectes habituals i/o puntuals d’activitats en matèria de joventut. Pendent Joves de 16 a 30 anys Pendent
Regidoria de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma Conveni Singular d’ intervenció comunitària de Sector Est Intervenció comunitària en el territori del sector Est Nins, joves i les seves famílies Novembre 2020-Octubre 2024
Conselleria d’Afers Socials i Esports. Direcció General de Serveis Socials Convocatòria programas IRPF 2021-2022 Projectes: “T’ acompany 3” i “Barris””

Joves amb factors de vulnerabilitat i famílies amb nins de 0 a 4 anys.

Col·lectius en risc o vulnerabilitat social

Gener 2023-Desembre 2024
Conselleria d’Afers Socials i Esports. Direcció General de Serveis Socials Convocatòria Foment per a la Inclusió Social 2020-21 “Demos” Col·lectius en risc o vulnerabilitat social Gener 2022-Desembre 2023
L’Estalvi ètic de Caixa Colonya Convocatòria Estalvi Ètic 2022 Voluntariat adolescent per a l’acció comunitària Adolescents i joves
Desembre 2022
Obra Social La Caixa Programa Incorpora Incorpora Jovent Nins i joves de 0 a 16 anys Desembre 2022
Unió Europea Co-created Education throught Social InclusionCOSI.ed Metodologia d’intervenció amb joves en risc de vulnerabilitat social Joves fins a 30 anys Juliol 2021-Juny 2024
Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears Convocatòria d’Ajudes d’Acció Social “OCÚPATE 3.0” Joves fins a 30 anys Abril–Desembre 2022
Fundació Bancària Caixa Banc Ajudes puntuals Millora de la seguretat de la xarxa informàtica del Centre Jovent Any 2022
FINANÇAMENT I SUPORT A LA COOPERATIVA JOVENT EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS
Organisme Plan / Programa Nom de l’entitat del projecte Col.lectiu Duració
Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones. Programa per la inserció sociolaboral de joves immigrants (no Unión Europea) Red Coraje Travesía Joves Immigrants Gener-Desembre 2022

Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones.

Equipament

Red Coraje Equipament

Equipament

Gener-Desembre 2022

Universitat de les Illes Balears

Conveni de col·laboració

Grupo de Investigació en Educació y Ciutadania

Diversos projectes en investigació

Permanent des de 2000

Universitat de les Illes Balears

Conveni de col·laboració

Grupo de Tecnologia Educativa

Col·laboració promoció noves tecnologies

Permanent des de 2014