Transparència

Certificada sota la Norma UNE-ISO 9001:2015

La Cooperativa Jovent estableix al Centre Jovent seus compromisos sota la premissa del compliment de la Norma UNE-ISO 9001: 2015 i els requisits legals i reglamentaris als quals està subjecta. Manté la seva certificació de qualitat en aquest centre des de l’any 2011 amb l’avaluació de l’entitat certificadora Bureau Véritas.

Memòria d’activitats

Memòria de l’entitat any 2021

Dades financeres

Les activitats de la Cooperativa Jovent es financen en un 82,26% de subvencions públiques, en un 16,59% per ajudes de fundacions bancàries, i un 1,14% ingressos propis . Respecte de l’any anterior hem augmentat amb 3,64 punts la partida d’ingressos propis. El pressupost de la Cooperativa en 2021 va ser de 1,9 milions d’euros. Consultar Compte de pèrdues i guanys i  Memòria PYMES 2021.

Finançament i suport institucional

FINANÇAMENT I SUPORT A LA COOPERATIVA JOVENT 2022
OrganismePlan/programaProjectesCol·lectiuDuració
SOIB. Servei d’Ocupació Fons Social Europeu Ministeri de Treball i Seguretat Social. Garantia Juvenil.Processos d’inserció per a l’ocupació de col·lectius vulnerablesProcessos d’inserció per a la feina JoventJoves de 16 a 30 anysGener 2021-Desembre 2022
SOIB DONASubvencions per la contractació de dones víctimes de la violència masclistaSOIB Dona Jovent 2022-2023Dones víctimes de les violències masclistesGener 2022- Gener 2023
SOIB SEPE Ministeri de Treball i Economia SocialSubvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2022Formació Dual Mecànica Nàutica 2020-21. Formació Dual Ports 2020-21Joves de 18 a 30 anysJuliol 2022-Octubre 2023
SOIB,SEPE-Ministeri de Treball i Economia Social, Unió Europea-Next Generation-EU. Pla de Recuperació, Transformació i ResiliènciaSOIB Projectes territorials per a col·lectius vulnerablesItinerari Integrat per a Dones Itinerari integral per a jovesDones immigrants Joves de 16 a 30 anysOctubre 2022-Abril 2023
Conselleria dAfers Socials i EsportsSubvencions per realitzar projectes habituals i puntuals d’activitats en matèria de joventut.PendentJoves de 16 a 30 anysPendent
Regidoria de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de PalmaConveni Singular d’intervenció comunitària de Sector EstIntervenció comunitària al territori del sector EstNens, joves i les seves famílies
Novembre 2020-Octubre 2024
Conselleria d’Afers Socials i Esports. Direcció General de Serveis SocialsConvocatoria programas IRPF 2021-2022

Projectes: “T’ acompany 3” i “Barris””

Joves amb factors de vulnerabilitat i famílies amb nens de 0 a 4 anys. Col·lectius en risc o vulnerabilitat socialGener 2023-Desembre 2024
Conselleria dAfers Socials i Esports. Direcció General de Serveis SocialsConvocatòria Foment per a la Inclusió Social 2020-21“Demos”Col·lectius en risc o vulnerabilitat socialGener 2023-Desembre 2024
L’Estalvi ètic de Caixa ColonyaConvocatòria Estalvi Ètic 2022Voluntariat adolescent per a l’acció comunitàriaAdolescents i jovesDesembre 2022
Obra Social La CaixaPrograma IncorporaIncorpora JoventNens i joves de 0 a 16 anysDesembre 2022
Unió Europea Co-created Education throught Social InclusionCOSI.edMetodologia d’intervenció amb joves en risc de vulnerabilitat socialJoves fins a 30 anysJuliol 2021-Juny 2024
Fundació Sa Nostra, Caixa de BalearsConvocatòria d’ajudes d’acció social“OCÚPATE 3.0”Joves fins a 30 anysAbril–Desembre 2022
Fundació Bancària Caixa BancAjuts puntualsMillora de la seguretat de la xarxa informàtica del Centre Joventany 2022
FINANÇAMENT I SUPORT A LA COOPERATIVA JOVENT EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS
Ministeri d’inclusió, seguretat social i migracions. Ministeri d’inclusió, seguretat social i migracions.Programa per a la inserció sociolaboral de joves immigrants (no Unió Europea)Xarxa Coratge TravessiaJoves ImmigrantsGener-Desembre 2022
Ministeri d’inclusió, seguretat social i migracions.EquipamentXarxa Coratge EquipamentEquipamentGener-Desembre 2022
Universitat de les Illes BalearsConveni de col·laboracióGrup de Recerca en Educació i CiutadaniaDiversos projectes en investigacióPermanent des del 2000
Universitat de les Illes BalearsConveni de col·laboracióGrup de Tecnologia EducativaCol·laboració promoció noves tecnologiesPermanent des del 2014
Skip to content