Transparència

Certificada sota la Norma UNE-ISO 9001:2015

La Cooperativa Jovent estableix al Centre Jovent seus compromisos sota la premissa del compliment de la Norma UNE-ISO 9001: 2015 i els requisits legals i reglamentaris als quals està subjecta. Manté la seva certificació de qualitat en aquest centre des de l’any 2011 amb l’avaluació de l’entitat certificadora Bureau Véritas.

Memòria d’activitats

** Aquests apartats estan en construcció.

Dades financeres

Les activitats de la Cooperativa Jovent es financen en un 82,26% de subvencions públiques, en un 16,59% per ajudes de fundacions bancàries, i un 1,14% ingressos propis . Respecte de l’any anterior hem augmentat amb 3,64 punts la partida d’ingressos propis. El pressupost de la Cooperativa en 2021 va ser de 1,9 milions d’euros. Consultar Compte de pèrdues i guanys i  Memòria PYMES 2021.

Finançament i suport institucional

FINANÇAMENT I SUPORT A COOPERATIVA JOVENT 2022

       Organisme

Plan / Programa

Projectes

Col·lectiu

Duració

SOIB. Servei d’Ocupació

Fons Social Europeu

Ministerio de Trebajo y Seguredad Social. Garantia Juvenil.

Processos d’inserció per a l’ocupació de col·lectius vulnerables

Processos d’inserció per a l’ocupació Jovent

Joves de 16 a 30 anys

Gener 2021–Desembre 2022

SOIB Dona

Subvencions per la contractació de dones víctimes de la violència masclista

SOIB Dona Jovent 2022-2023

Dones víctimes de les violències masclistes Gener 2022–Gener 2023

SOIB

SEPE

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2022
Formación Dual Mecánica Náutica 2020-21 Formación Dual Puertos 2020-21 Joves de 18 a 30 anys
Juliol 2022–Octubre 2023
SOIB,SEPE-Ministerio de Trabajo y Economía Social, Unió Europea-Next Generation-EU. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  SOIB Projectes territorials per a col·lectius vulnerables 

Itinerari Integrat per a Dones

Itinerari integral per a joves


Dones immigrants Joves de 16 a 30 anys 
Octubre 2022-Abril 2023 
Conselleria d’ Afers Socials i Esports Subvencions per dur a terme projectes habituals i/o puntuals d’activitats en matèria de joventut. Pendent Joves de 16 a 30 anys   Pendent
Regidoria de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma Conveni Singular d’ intervenció comunitària de Sector Est Intervenció comunitària en el territori del sector Est Nins, joves i les seves famílies Novembre 2020-Octubre 2024
Conselleria d’Afers Socials i Esports. Direcció General de Serveis Socials Convocatoria programas IRPF 2021-2022 Projectes: “T’ acompany 3” i “Barris””

Joves amb factors de vulnerabilitat i famílies amb nins de 0 a 4 anys.

Col·lectius en risc o vulnerabilitat social

      Gener 2021-Diciembre 2021
Conselleria d’Afers Socials i Esports. Direcció General de Serveis Socials Convocatòria Foment per a la Inclusió Social 2020-21 “Demos” Col·lectius en risc o vulnerabilitat social Gener 2020-Desembre 2021
L’Estalvi ètic de Caixa Colonya Convocatòria Estalvi Ètic 2020 Suport a les necessitats bàsiques de persones en risc de vulnerabilitat social Diversos col·lectius vulnerables
Desembre 2020
Obra Social La Caixa Programa Incorpora Incorpora Jovent Nins i joves de 0 a 16 anys Desembre 2022
Unió Europea Co-created Education throught Social InclusionCOSI.ed Metodologia d’intervenció amb joves en risc de vulnerabilitat social Joves fins a 30 anys Juliol 2021-Juny 2024
  Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears  Convocatòria d’Ajudes d’Acció Social   “OCÚPATE 3.0” Joves fins a 30 anys  Abril–Desembre 2022
  Fundació Bancària Caixa Banc Ajudes puntuals Millora de la seguretat de la xarxa informàtica del Centre Jovent   Any 2022
 FINANÇAMENT I SUPORT A LA COOPERATIVA JOVENT EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS  
        Organisme  Plan / Programa  Nom de l’entitat i projecte Col·lectiu  Duració
  Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones.  Programa per la inserció sociolaboral de joves immigrants (no Unión Europea)  Red Coraje Travesía  Joves Immigrants Gener-Desembre 2022
 

 Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones.

Equipament

Red Coraje Equipament

Equipament

Gener-Desembre 2022

 

 Universitat de les Illes Balears

 Conveni de col·laboració

Grupo de Investigació en Educació y Ciutadania 

 Diversos projectes en investigació

Permanent des de 2000

 

Universitat de les Illes Balears

Conveni de col·laboració

Grupo de Tecnologia Educativa

Col·laboració promoció noves tecnologies

Permanent des de 2014