Informació i acollida

El servei d’Informació i acollida ofereix una primera resposta sobre les activitats que realitzem en el Centre Jovent a qualsevol jove que acudeixi amb una demanda. Escoltam la seva petició, oferim informació detallada de les nostres activitats i altres recursos de la comunitat.

Si es decideix per incorporar-se als nostres programes, haurà d’aportar la documentació necessària per al seu expedient i així podrà iniciar el seu Itinerari formatiu-laboral personalitzat.

Donam una resposta immediata i integral a les necessitats dels/ de les joves que acudeixen al centre

Des de informació i acollida els joves coneixen els programes que poden realitzar en el Centre Jovent.
Skip to content