Barris, teixim serveis per a la comunitat

  • Acompanyament i suport individualitzat a dones immigrants
  • Formació en alfabetització i castellà bàsic, i alfabetització digital per a dones immigrants
  • Grups de voluntariat de dones immigrants per a la prevenció de la xenofòbia i el racisme
  • Activitats comunitàries per a la sensibilització intercultural i la prevenció del racisme i la xenofòbia
  • Tallers i projectes educatius per a treballar la competència intercultural en col·laboració amb altres entitats i centres educatius
  • Coordinació d’accions i participació en taules i xarxes de barri per a la millora de la convivència intercultural

Més informació

Skip to content