Xarxa Connecta

La Cooperativa Jovent és membre de Xarxa Connecta des de l’any 2006. Es tracta d’un projecte social compartit per ONG, que pretén fomentar la inclusió social de totes les persones utilitzant les noves tecnologies com a eina. Es dirigeix a la població en general, però especialment a joves de 13 a 30 anys, dones amb dificultats d’accés al món laboral, aturats de llarga durada i persones amb dificultats d’inserció social.
Xarxa Connecta és també una xarxa d’associacions que treballa en l’àmbit social des de la proximitat local, la qual cosa facilita l’atenció a col·lectius desfavorits als barris i municipis. A més és una xarxa que es proposa col·laborar amb altres xarxes d’alfabetització digital per afavorir la i-inclusió de les persones. (http://www.redconecta.net)

Skip to content