Història

Bartomeu Suau Serra (Palma, 14-03-1944). Sacerdot i dinamitzador social. Fundador i principal impulsor d’entitats socials i educatives que actuen amb el nom de Jovent (Club d’Esplai, Cooperativa, Granja escola, Associació Segle XXI) i d’altres lligades a les parròquies de Sant Josep del Terme (sa Indioteria -Palma-) i de Sant Alonso Rodríguez (Pont d’Inca -Marratxí-).

Tomeu Suau Serra

Fill de Bartomeu i Catalina, va residir gairebé tota la seva infància a Alcúdia, on els seus pares eren mestres d’escola i on va cursar els primers estudis a l’Escola d’Orientació Marítima del Port d’Alcúdia. El 1954 entra al Seminari Nou de Palma on va estudiar cinc anys de batxillerat, tres anys de filosofia i cinc anys de teologia. Havent complert 18 anys, essent encara seminarista, va iniciar la seva participació en diversos campaments d’estiu; l’organitzat pel Patronat Obrer a càrrec del pare Ventura, posteriorment els campaments de Càritas Mallorca a ses Covetes i més tard les colònies d’estiu de can Tàpera. Aquests inicis van consolidar una gran capacitat per a la realització d’activitats socioeducatives amb infants i joves. Va ser ordenat prevere el 16 de juny de 1968 i destinat a Lloseta (Mallorca) com a vicari, on ja va destacar com a organitzador d’activitats infantils i juvenils inaugurant el club de joventut “L’Alçada”.

El 1969 el bisbe R. Álvarez Lara el nomena superior del Seminari Nou amb la intenció de donar-li un aire més avançat, d’acord amb els moments històrics que es vivien. Aviat va destacar com a veritable dinamitzador juvenil tant en l’àmbit dels seminaristes com al col·legi de Sant Pere (annex al seminari) on va introduir nombroses activitats extraescolars (equips de volei-ball, representacions teatrals …) i va obrir l’escola a les al·lotes (1977) amb la qual cosa el Seminari Nou, col·legi Sant Pere, entra dins de la modernitat.

El 1979 el destinen com a vicari a la parròquia de Sant Josep del Terme, al barri de sa Indioteria (Palma), on ha desenvolupat la seva tasca des de llavors. Recentment nomenat, va viatjar a Madrid i durant 3 mesos on va establir contactes amb les comunitats de base, parròquies de les barriades obreres (el Pozo del tío Raimundo, Vallecas, etc.) i amb residències universitàries. Aquest context va ajudar a refermar el seu compromís amb les capes socials més desfavorides, i va ser decisiu per a la posada en marxa d’iniciatives que en breu canviarien la fisonomia social de sa Indioteria. Quan va tornar de Madrid es va plantejar la cohesió del barri a partir de les famílies, i per aquest motiu va organitzar uns primers campaments a Menorca amb els nins i nines de les tres escoles del barri. L’èxit va ser tan important que en els mateixos campaments va sotmetre a votació una proposta de creació d’un club juvenil per al barri. La proposta va ser massivament acceptada pels nins i joves, i al llarg del curs 1979-1980 es va posar en marxa el Club d’Esplai Jovent amb més de dos-cents nens. El club es va organitzar en grups d’edat i seccions, va posar en marxa una pedagogia basada en valors de caràcter humanista i va ser arrelant al barri amb nombroses activitats diàries, de cap de setmana, de vacances … En l’actualitat el club té una mitjana de 500 nens / es cada any i uns 90 monitors / es. L’entitat fomenta el compromís amb l’entorn i amb els seus infants, de manera que es retroalimenta perquè cada curs surtin nous joves voluntaris disposats a agafar el relleu com a monitores / es assumint “la lluita social per un món millor”.

Amb el pas dels anys i amb el suport del club, B. Suau va anar generant altres iniciatives de caràcter social que van seguir transformant el barri en una comunitat cohesionada i amb una important xarxa social. Entre aquestes iniciatives destaquen: el grup d’acció social de la parròquia (1982), la Cooperativa Jovent (1984), el Centre per a Gent Gran (1986), el Centre d’Acció Social (1995), la Granja Escola Jovent (1984 i 1998), la Plataforma d’Entitats de sa Indioteria (1998), l’Associació Jovent Segle XXI (1998), la reforma l’església (2005) i una segona reforma del Club d’Esplai Jovent (2005). El 2006 va iniciar la reforma de Sa Midoneria. Casal de Barri Jovent que va entrar en funcionament a finals de 2012. Entre les últimes activitats destaca que al gener de 2008 va posar en marxa el programa “Jovent: apadrinament d’Iniciatives Solidàries” amb el qual involucra nombrosos empresaris de Mallorca en projectes per a la infància, la joventut i la comunitat.

De manera paral·lela a totes aquestes activitats, l’any 2003 el bisbe li va donar una nova responsabilitat: la parròquia de Sant Alonso Rodríguez al barri Pont d’Inca (Marratxí). Encara que amb unes característiques diferents a sa Indioteria, Suau es planteja importar al nou barri el model de xarxa social que tants èxits li havia reportat en aquest barri. Per aquest motiu va fundar el Club d’Esplai Utopia-Jovent (2004) i va establir una dinàmica molt similar tant en les activitats amb infants i joves com en les de la parròquia. Finalment, per culminar tota aquesta tasca en els barris perifèrics de Palma, al maig de 2016 s’inaugura el Club d’Esplai Fent Camí-Jovent (barri del Viver), també per iniciativa seva en col·laboració amb els Clubs Rotaris de Mallorca i l’Ajuntament de Palma.

Anualment en cada un d’aquests barris B. Suau es converteix en el principal animador de les festes populars, de les cavalcades dels Reis a Nadal, de les celebracions de Pasqua, etc., a més d’impulsar nombroses activitats pròpies de les parròquies: cursos per matrimonis, catequesi, etc.

Quant als reconeixements de la seva tasca, durant diversos anys B. Suau va ser membre del Consell Assessor de la Fundació Esplai, organisme d’àmbit estatal, i membre del patronat de la Fundació Sa Nostra. Ha rebut diversos premis importants: Premi Ramon Llull a la Iniciativa Cívica atorgada pel Govern dels Illes Balears (març de 2000), Premi Carlo Corsini a la Solidaritat del Rotary Club de Mallorca (Agost de 2000), Creu de Plata de l’Ordre civil de la Solidaritat Social del Ministeri de Treball i Afers Socials (gener de 2003) que li lliura personalment SM la Reina Sofia, premi Emili Darder a la Convivència i el civisme 2009 concedida per l’Ajuntament de Palma, premi a la Solidaritat 2009 i medalla d’Honor i Gratitud 2016 ambdues concedides pel Consell de Mallorca. Però més que pels seus premis, Bartomeu Suau és valorat i reconegut tant per les seves obres socials com pel seu exemple de força de voluntat i de coherència personal, per la seva permanent lluita en contra de la superficialitat i les desigualtats del món, i per l’incansable treball per una societat més justa.

Skip to content