Demos, servei d’acollida, suport i atenció social

Demos és un servei d’acollida, suport  i atenció social  per a persones en risc o vulnerabilitat social mitjançant. Aquest projecte rep el finançament i suport de la Conselleria de Famílies i Afers Socials, i desenvolupa les següents línies d’intervenció:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image.png
  • Acollida, informació i assessorament sobre recursos del medi i ajudes socials (IMV, Resoga i altres).
  • Acompanyament i suport individualitzat.
  • Prestacions dineràries i en espècie.
  • Sessions de suport per a millorar les competències  digitals de pares i mares d’infants escolaritzats.
  • Coordinació d’accions i participació en taules i xarxes de barri per a la intervenció amb les persones i per compartir recursos.

Skip to content