Associació Jovent

La Cooperativa Jovent és membre fundador de la xarxa d’entitats Associació Jovent, forma part de la seva junta directiva i actualment ostenta el càrrec de vicepresidència. Aquesta associació va néixer en 1998 amb l’objectiu de generar entorns de prevenció de situacions de marginalitat, delinqüència, fracàs escolar, etc., a partir del desenvolupament de projectes socioeducatius als barris de Palma (especialment en sa Indioteria). La xarxa està formada per les següents entitats: la parròquia de Sant Josep del Terme , el Club d’Esplai Jovent, la Cooperativa Jovent, la Granja Escola Jovent i l’Associació dels Persones Majors.

Al llarg de la seva trajectòria s’han anat consolidant una sèrie de projectes i iniciatives que les cinc entitats desenvolupen de manera conjunta:

  • Programa Barri en Acció
  • Coordinació de la Plataforma d’Entitats del barri de sa Indioteria
  • Programa de Apadrinament d’Iniciatives Solidàries
Skip to content