Formacions no subvencionades

En el Centre Jovent cada any desenvolupem diverses formacions específiques per a majors de 16 anys. Es tracta de formacions no subvencionades. De moment s’ofereixen els següents cursos:

Curs de suport vital bàsic, desfibril·lador extern semiautomàtic i primers auxilis

 • Data inici proper curs: sense data prevista
 • Característiques: Curs no subvencionat, dirigit a monitores/ors de temps lliure, voluntariat, familiars de pacients d’alt risc, personal dels cossos de policia, bombers, guardes de seguretat… o qualsevol persona que pugui ser testimoni d’una situació de perill per a la vida d’un altre ésser humà.
 • Continguts:
  • Fonaments
  • Suport vital bàsic
  • Desfibril·lació externa semiautomàtica (DESA)
  • Problemes respiratoris
  • Ferides i hemorràgies
  • Problemes traumatológics, tècniques i equipament
  • Problemes del sistema nerviós
  • Agents mediambientals
  • Cossos estranys: tòxics, mossegades i picades.
 • Atribucions: Certificat emès per Cooperativa Jovent i homologat per la Conselleria de la Salut, família i benestar Social, acolliment al Pla Nacional de RCP, amb acreditació per a l’ús del Desfibril·lador i a la EUC (European Resuscitation Council)
 • Durada: 22 hores
 • Autorització: Conselleria de la Salut, família i benestar Social
 • Accés: Es necessita ser major de 18 anys.
 • Matrícula i dates: Es realitzen tres o quatre cursos a l’any que es publiquen a la web de Jovent i a Facebook. Per matricular-se o estar inclòs en la llista d’espera es pot cridar al telèfon de Jovent (971471806) o via e-mail acollida@jovent.es

Curs de Mariner Pescador

 • Data inici proper curs: sense data prevista
 • Característiques: Curs no subvencionat, dirigit a tot el personal que exerceixi funcions de tripulant subaltern per a qualsevol servei en els bucs dedicats a la pesca o auxiliar d’agricultura.
 • Continguts:
  • Concepte, coneixement i denominació dels diferents elements i equips del buc.
  • Govern del buc, serveis de vigía i guàrdia.
  • Operacions de càrrega i descàrrega.
  • Maniobres del buc en port.
  • Maneig i manteniment.
  • Seguretat i salut en les feines de la pesca.
  • Manipulació i conservació dels productes de la pesca i l’agricultura.
  • Protecció del mitjà marí i els seus recursos.
 • Atribucions: Mitjançant aquest curs s’obté la Targeta Professional de Mariner Pescador i permet exercir de tripulant subaltern per a qualsevol servei en els bucs dedicats a la pesca o auxiliar d’agricultura. Així mateix, faculta per manejar amb finalitats comercials embarcacions de menys de 10m d’eslora, dedicades a la pesca o auxiliar d’agricultura, que operin exclusivament dins d’aigües interiors de ports i tinguin una potència adequada a l’embarcació, i sempre que no transportin passatgers.
 • Durada: 23 hores
 • Autorització: Conselleria d’agricultura, Medi Ambient i Territori
 • Accés: Es necessita ser major de 16 anys, tenir el títol de Formació Bàsica (curs de 70 hores el títol de les quals és expedit per la Direcció General de la Marina Mercant del Ministeri de Foment) o saber nedar. D’altra banda no es pot tenir cap problema de daltonisme.
 • Matrícula i Dates: Es realitzen tres o quatre cursos a l’any que es publiquen a la web de Jovent i en Facebook. Per matricular-se o estar inclòs en la llista d’espera es pot cridar al telèfon de Jovent (971471806) o via e-mail acollida@jovent.es

Skip to content