Deixa el teu comentari 📬

  Aquest espai és exclusiu per rebre les vostres opinions sobre el funcionament d’algun recurs, servei o activitat de la Coop. Jovent, per tal d’ ajudar-nos a millorar. Ens pot dir què no vos ha agradat sobre el servei que vos hem donat, què podem fer per millorar-ho i també ens pot felicitar si escau. Moltes gràcies

  La teva opinió és per expressar:

  Polítiques de Privacitat

  1. Protecció de dades de caràcter personal.

  De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informam que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SOCIETAT COOPERATIVA D’INICIATIVA SOCIAL I FORMACION OCUPACIONAL JOVENT (a partir d’ara COOP. JOVENT) amb CIF F07444615 i domicili social situat en C / SON GIBERT N º 8 07008, PALMA (ILLES BALEARS), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, COOP. JOVENT informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

  Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

  COOP. JOVENT informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que COOP. JOVENT es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

  D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic maricruz@jovent.es.

  Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de COOP. JOVENT, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192.

  Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

  Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de la COOP. JOVENT.

  2. Dades facilitades per tercers.

  En el cas que en la sol·licitud s’incloguessin dades de caràcter personal, per persones no titulars dels mateixos, les persones usuàries hauran de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels termes continguts en els paràgrafs anteriors. COOPERATIVA JOVENT s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

  3. Dades de menors

  No està autoritzat a facilitar dades de persones menors de catorze anys d’edat a través d’aquest Lloc Web. COOPERATIVA JOVENT s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

  4. Comunicacions comercials per mitjans electrònics.

  Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic, seran les necessàries per gestionar la seva sol·licitud.

  No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, llevat del que disposa l’article 21.2 de aquesta mateixa Llei, en la redacció que en fa la disposició final primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.

  5. Mesures de seguretat.

  El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.

  6. Deure de secret.

  L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret dels empleats de COOPERATIVA JOVENT i de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici de l’anterior, les persones usuàries són conscients de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable

  7. “Cookies”

  Aquest lloc web utilitza “cookies”. Les “cookies” són uns petits fitxers de dades que el servidor d’Internet remet al navegador i que li són retornats posteriorment en cada nova petició. Aquests fitxers s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i permeten al sistema recordar característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que oferim als Usuaris. Les “cookies” d’aquesta web no són invasives ni nocives, i no contenen dades de caràcter personal.

  Si no està d’acord, preguem ens ho facin saber mitjançant escrit dirigit a l’adreça indicada en el punt anterior.

  8. Responsabilitat

  COOPERATIVA JOVENT no serà responsable de:

  • De les conseqüències derivades del mal ús dels continguts de la pàgina web dut a terme per les persones usuàries, inclosos els enllaços a Youtube, Twitter, Facebook o altres xarxes socials.
  • De la veracitat o autenticitat de les dades subministrades per la persona usuària, COOPERATIVA JOVENT no es fa responsable de les conseqüències que puguin derivar-se de la introducció de dades falses o incorrectes.

  9. Contacte amb nosaltres

  Si té vostè qualsevol pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, o si li agradaria fer qualsevol suggeriment o recomanació, si us plau dirigiu-vos a nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: maricruz@jovent.es.

  Skip to content