Close

971 47 18 06

EAPN – Illes Balears

El treball en xarxa amb altres entitats permet que Jovent participi activament en l’impuls de polítiques socials dirigides a col·lectius vulnerables

La Cooperativa Jovent és membre fundador de la xarxa d’entitats Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears, una xarxa en la qual participa activament com a membre de la seva junta directiva ostentant actualment el càrrec de vicepresidència. EAPN-IB és una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre creada en 2005 i integrada per 28 entitats amb experiència en el treball amb persones sense recursos i/o diversos factors de vulnerabilitat. Aquestes entitats atenen aproximadament a més de 80 mil persones amb un pressupost de 50 milions d’euros i més de 1500 treballadors/as. Els serveis que es donen es complementin tan amb la participació de més de 6000 voluntaris.

EAPN-IB EAPN-IB forma part de EAPN-ES, la xarxa espanyola que es crea l’any 2004 formada per 19 xarxes de les diferents autonomies i 16 entitats estatals. És una entitat reconeguda en l’àmbit estatal i europeu i interlocutora vàlida davant de les administracions públiques. Al seu torn, forma part de la EAPN (European Anti Poverty Network), xarxa europea de lluita contra la pobresa i l’exclusió social i que neix a Brussel·les l’any 1990 com una coalició independent de ONGs. A més és un òrgan de consulta del Consell Europeu i membre fundador de la Plataforma Europea de ONGs per a l’acció social. Està constituïda per més de 29 xarxes nacionals i 18 organitzacions d’àmbit europeu.