EAPN – Illes Balears

La Cooperativa Jovent és membre fundador de la xarxa d’entitats Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears, una xarxa en la qual participa activament com a membre de la seva junta directiva ostentant actualment el càrrec de vicepresidència. EAPN-IB és una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre creada en 2005 i integrada per 28 entitats amb experiència en el treball amb persones sense recursos i/o diversos factors de vulnerabilitat. Aquestes entitats atenen aproximadament a més de 80 mil persones amb un pressupost de 50 milions d’euros i més de 1500 treballadors/as. Els serveis que es donen es complementin tan amb la participació de més de 6000 voluntaris.

El treball en xarxa amb altres entitats permet que Jovent participi activament en l’impuls de polítiques socials dirigides a col·lectius vulnerables

EAPN-IB forma part de EAPN-ES, la xarxa espanyola que es crea l’any 2004 formada per 19 xarxes de les diferents autonomies i 16 entitats estatals. És una entitat reconeguda en l’àmbit estatal i europeu i interlocutora vàlida davant de les administracions públiques. Al seu torn, forma part de la EAPN (European Anti Poverty Network), xarxa europea de lluita contra la pobresa i l’exclusió social i que neix a Brussel·les l’any 1990 com una coalició independent de ONGs. A més és un òrgan de consulta del Consell Europeu i membre fundador de la Plataforma Europea de ONGs per a l’acció social. Està constituïda per més de 29 xarxes nacionals i 18 organitzacions d’àmbit europeu.

Skip to content