Convivència Intercultural

El projecte de convivència intercultural s’emmarca dins de la necessitat de construir línies preventives encaminades a la sensibilització, a la convivència intercultural i a la resolució de conflictes interculturals mitjançant la dinamització de sessions de treball dins de l’itinerari d’orientació, formació i inserció sociolaboral. Se pretén impulsar habilitats que permetin reconèixer i respectar les diferències entre cultures fomentant el diàleg entre iguals.

Es desenvolupen tres tallers:

  • Desfent prejudicis.
  • Comunicació entre cultures: interculturalitat.
  • Resolució de conflictes.

Tallers

  1. Desfent prejudicis. Dirigit a treballar sobre les percepcions i l’etiquetatge que marquen les relacions i condicionen la manera de viure en comunitat.
  2. Comunicació entre cultures: interculturalitat. Es treballa la interculturalitat com a procés d’interrelació que parteix de la reflexió del reconeixement de la diversitat i el respecte a les diferències.
  3. Resolució de conflictes. Es treballen aspectes necessaris per aconseguir estratègies de resolució de conflictes mitjançant jocs i recursos adaptats a les necessitats i les característiques de cada grup.

Skip to content