Història

1979 – Bartomeu Suau arriba a sa Indioteria

L’origen de la cooperativa Jovent està vinculat a la multitud d’iniciatives i carisma d’una persona, Bartomeu Suau Serra, sacerdot que a l’any 1979 va ser nomenat vicari de la parròquia de Sant Josep del Terme, al barri de sa Indioteria, on ha anat desenvolupant la seva tasca des de llavors. Des que va arribar al barri es va proposar tot un seguit d’iniciatives socials per mobilitzar i unir les persones i entitats perquè treballassin juntes en benefici del “poble” de sa Indioteria. El primer projecte important va ser la creació del Club d’Esplai Jovent mitjançant el qual va impulsar campaments d’estiu i activitats al llarg de l’any amb els nens de les escoles del barri. Des del principi, el club va tenir un gran èxit, tant pel nombre de nens que van acudir com per la capacitat d’influència en els pares i mares. Amb la força del seu carisma i la seva capacitat de lideratge, a poc a poc es va guanyar la confiança i el respecte de les famílies del barri i, al mateix temps, de les entitats que ja hi havia abans de la seva arribada (associació de veïns, clubs esportius, etc.). Amb el temps va realitzar una verdadera transformació d’un simple barri perifèric en una comunitat cohesionada i dinamitzada mitjançant el foment de la xarxa social i la creació d’altres entitats. En aquest sentit només cal dir que són iniciatives seves la fundació del Club d’Esplai Jovent (1979), el grup d’acció social de la parròquia (1982), l’edifici per a la Gent Gran (1985), el Centre Sociolaboral d’Inserció ( 1995), la Granja Escola Jovent (1984 i 1998), la Plataforma d’Entitats del Barri (1998), l’Associació Jovent Segle XXI (1998), etc. Una d’aquestes entitats va ser la Cooperativa Jovent (1984).

1983-1988. Els inicis: la cooperativa agrícola

L’equip de la cooperativa Jovent al pati de Son Gibert (1987).

Respecte a la Cooperativa, durant els últims mesos de 1983 Bartomeu Suau va presentar una sèrie de propostes als més de 70 joves monitors del Club d’Esplai Jovent. Una d’aquestes iniciatives proposava la formació d’un grup de joves que, com a “opció de vida” volguessin comprometre en la creació d’una nova entitat que donés solucions a l’incipient atur juvenil de les barriades perifèriques de Palma, una ciutat que en els anys 80 ja patia greument aquesta problemàtica. Arran de la proposta es va formar un grup de deu joves entre 17 i 19 anys que van acceptar el repte i el 3 març 1984 van fundar la Cooperativa Jovent amb la següent declaració fundacional: “Ens vam ajuntar perquè creiem que és possible un món millor, una noble forma de viure, amb un sistema, un estil de ser dedicat a formar persones que lluiten i es comprometen amb l’Home“.

Com a primera alternativa es va optar per la creació d’una empresa agrícola en uns terrenys cedits pel Bisbat de Mallorca, a les cases i la finca de Son Gibert, als afores de Palma. L’experiència pretenia una inserció laboral directa dels joves en atur, alhora que apostava per una convivència en grup i una forma “alternativa de vida” dels que formaven part de la Cooperativa. Els membres de l’equip van viure junts a la finca, en un ambient de comunitat, de revisió conjunta i d’aprenentatge del que eren les tasques del camp i el treball amb joves.

Al cap de 4 anys d’esforços i treball, i del pas de diversos joves aturats per l’experiència, es va valorar que en termes empresarials el projecte no era viable ni pel que fa a l’aspecte econòmic ni per l’activitat escollida, atès que els joves en atur , en una societat terciaritzada, no desitjaven treballar al camp. Però durant aquest període es van establir les bases del que llavors seria un gran projecte educatiu per a joves i es va consolidar un equip de treball que ha continuat unit fins al dia d’avui.

1988-1990. Canvi d’activitat: la cooperativa d’ensenyament

Inici de les obres de reforma de Son Gibert per a convertir la finca en un centre educatiu (1988).

Ja que la majoria dels membres de l’equip tenien formació i experiència en la docència, a principis de l’any 1988 es va iniciar un projecte alternatiu amb els mateixos principis dels inicis de la Cooperativa però amb el ferm propòsit que havia de ser rendible social i econòmicament . Es van analitzar les possibilitats dels propis cooperativistes (en aquell moment un grup de 8 persones) i es va entrar en contacte amb algunes iniciatives d’inserció professional a Madrid, Barcelona, ​​Salamanca, Pamplona i País Basc. La principal conclusió d’aquestes visites va ser que, per fer viable un projecte d’inserció sociolaboral de joves, era imprescindible desenvolupar primer un projecte de formació adequat a la realitat del mercat laboral.

Aprofitant les infraestructures disponibles, al llarg de 8 mesos els i les cooperativistes van reformar amb les seves pròpies mans-i l’ajuda de dos o tres picapedrers-les cases i estables de la finca de Son Gibert i la varen convertir en un centre de formació. Paral·lelament, la Cooperativa va canviar els seus estatuts i va passar a ser “cooperativa d’ensenyament” .Es va realitzar un estudi sobre el fracàs escolar a Mallorca i es va elaborar un projecte educatiu basat en la combinació d’àrees de formació bàsica i tallers tecnològics. També es van fer molts contactes institucionals de tal manera que, a l’octubre de 1989, es van iniciar dos programes d’educació compensatòria per a joves de 14 i 15 anys amb el suport del Ministeri d’Educació i Ciència, Càritas Mallorca, el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma.

1991. Els cursos de formació ocupacional

El pati de Son Gibert amb la reforma ja acabada (1989).

Més endavant, el 1991, es va decidir oferir el projecte a participants de més edat ja que el concert amb el Ministeri d’Educació i Ciència no oferia un marc legal estable. Per tant calia redirigir el projecte cap els ensenyaments no formals, cosa que només permetia començar a treballar amb joves majors de 16 anys. Després d’intenses peticions de subvencions i contactes polítics, es van iniciar uns cursos de formació ocupacional que, juntament amb unes naus de nova construcció per poder desenvolupar-los, serien finançats pel Govern de les Illes Balears. En aquest moment el lloc agafa el nom de Centre de Formació Ocupacional Jovent.
Des de llavors, la Cooperativa ha anat augmentat el nombre d’activitats, ampliant l’oferta de formació ocupacional en les branques de mecànica de l’automoció, carrosseria – pintura, forja / ferreria, serveis tècnics (fontaneria, electricitat, pneumàtica, automatismes …), ajudant de cuina, confecció tèxtil / tapisseria, auxiliar d’estilisme (perruqueria i estètica) i manteniment i reparació d’embarcacions. Paral·lelament s’oferien cursos i sessions de graduat escolar, suport a la formació bàsica, i orientació laboral. El 1992 es posa en marxa un punt d’informació juvenil i un servei d’atenció a les demandes familiars, derivació de casos a Serveis Socials i altres institucions, etc.

1993. Renovació metodològica: els itineraris d’inserció

Els primers alumnes de Jovent a una de les aules d’educació compensatòria.

En el curs 1993/94, i sempre amb l’esperit de constant recerca i innovació que ha caracteritzat l’equip, es va iniciar una revisió metodològica en tots els programes formatius del centre. Amb tres anys d’experiència en el camp de la formació es va constatar la necessitat de reconvertir les bases pedagògiques i adaptar-les al perfil del beneficiari que acudia al centre. En aquest sentit es va fer ús d’una expressió molt clara: “no és l’alumne el que s’ha d’adaptar a la institució sinó que és aquesta la que ha de buscar solucions per a cada cas”.

El punt de partida d’aquesta renovació va ser un curs organitzat expressament per a la Cooperativa Jovent durant l’estiu de 1993. Aprofitant el marc que oferia el projecte Horizon del Fons Social Europeu, el llavors director general de Formació del Govern Balear va organitzar amb la AFPA de Carcassone (França) una formació intensiva de sis setmanes. El curs va transferir al grup una base de coneixements i metodologies que varen conduir a l’elaboració d’un projecte sociolaboral per a joves amb baixos nivells de qualificació. Un projecte que incloïa itineraris d’inserció amb orientació sociolaboral, coordinació amb el món empresarial, renovació pedagògica constant amb metodologies innovadores (individualització de l’aprenentatge, autonomia de l’alumne com a base reguladora de la relació educativa, autoformació amb elaboració de materials didàctics específics, implicació educativa, socialització i personalització …), formacions transversals, estratègies d’inserció, etc.

Les naus vistes de de la torre de Son Gibert.

El grup va tornar de Carcassone amb moltes idees i les piles carregades, però sabia que no podria desenvolupar el projecte ideal dissenyat a França ja que les convocatòries que en aquell moment regulaven els cursos de formació a les Illes Balears no permetien les innovacions i la flexibilitat metodològica necessàries per poder fer-ho. Però es tenia una idea molt clara del que havia de ser un projecte socioeducatiu per a joves. Només calia trobar el marc normatiu adequat i la voluntat política per poder desenvolupar-lo.

En la mateixa línia de millorar qualitativament els programes, el 1995 la Cooperativa Jovent va contractar al pedagog Raymond Fontvielle, cofundador de la pedagogia institucional, que es va traslladar des de França per transferir, en un seminari específic per als professionals de Jovent, tota la seva experiència sobre la autogestió de l’aprenentatge. Una experiència que va ser molt important per a la gestió del conflicte en els tallers.

Igualment, en la línia de tenir una major projecció cap a fora, en aquest període s’obren noves col·laboracions de la Cooperativa amb diferents xarxes d’àmbit estatal (REPRIS i, posteriorment, Xarxa Coratge) que treballen per a la millora de la situació de les persones amb major vulnerabilitat o en risc d’exclusió social.

També, des de l’any 1996 s’estableix un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palma per desenvolupar activitats socioeducatives de millora de la qualitat dels itineraris d’inserció de joves, un conveni que, fins a la data avui, s’ha anat renovant pràcticament cada any.

1995. Un nou centre: el treball amb població adulta

Façana del Centre Sociolaboral d’Inserció Jovent (CSI) (2006).

L’any 1994, la Cooperativa Jovent pretenia iniciar una sèrie de programes dirigits a adults, i va decidir aprofitar l’oferta de venda d’un edifici de dues plantes al barri de sa Indioteria, a la mateixa illeta de cases del Club d’Esplai Jovent i de la Parròquia. Mitjançant un acord de compra amb el Bisbat de Mallorca, va adquirir l’immoble i durant l’any 1995, es va reunir un nombrós grup de voluntaris del barri que van ajudar a fer una sèrie de reformes a l’edifici per habilitar-los com aules, despatxos i tallers. Al desembre de 1995 es varen iniciar les activitats i el 3 de març de 1996 es va inaugurar oficialment el Centre Sociolaboral d’Inserció Jovent (CSI) amb la vocació de treballar contra l’exclusió social de persones adultes, de servir de punt d’unió de nombroses activitats de dinamització sociocultural i com a base d’organització de la futura Plataforma d’Entitats del barri.

1995-2000. Els projectes europeus: la utopia es fa realitat

Tornant a les activitats amb joves, el projecte dissenyat a Carcassona l’estiu del 1993 no es va poder dur a terme immediatament. Va ser al cap d’un any i mig quan la Cooperativa va poder incloure el seu projecte ideal d’orientació, formació i d’inserció en el marc dels programes finançats pel Fons Social Europeu. Va suposar una fita important considerant el gran marge de flexibilitat, innovació i experimentació pedagògica que permetien aquests programes. A partir del quart trimestre de l’any 1995 i fins al desembre del 1999 es desenvolupen els projectes Jovent 2000 (1995 – 1997) i Mil·lenni (1998 – 1999) en el marc de la Iniciativa Comunitària Youthstart (Fons Social Europeu) i el projecte Demos ( 1995 – 1997) en el marc de la Iniciativa Comunitària Horizon (Fons Social Europeu). Les tres accions van implementar els anomenats Itineraris d’Inserció Sociolaboral i van oferir l’oportunitat de desenvolupar plenament aquest projecte dissenyat a Carcassone l’any 1993, duent a terme diferents accions, mètodes i programes innovadors de lluita contra l’exclusió social de joves amb baixos nivells de qualificació i de diversos col·lectius d’adults. Hem de dir que els tres projectes van tenir un èxit rotund en tots els àmbits; elevat nombre de beneficiaris atesos -amb llargues llistes d’espera per poder entrar-, qualitat dels programes implementats, adaptabilitat a les necessitats de cada persona, elevats nivells d’inserció laboral (el 80% en el cas dels projectes de joves), etc. Cal mencionar, a més, que en aquestes bones pràctiques que van afavorir la metodologia basada en itineraris flexibles varen tenir una important aportació d’un “saber fer” molts projectes d’altres països d’Europa (França, Regne Unit, Bèlgica, Alemanya, Itàlia i Grècia) que varen enriquir de manera molt significativa tota l’experiència i els que, perquè no dir-ho, Jovent també va aportar nombroses estratègies i mètodes d’intervenció amb joves.

La col·laboració amb la Universitat dels Illes Balears (UIB)

Bartomeu Suau va realitza una brillant intervenció a les “Primeres jornades sobre els processos de transició a la vida adulta” (2004).

És important fer un esment especial a la relació que ha tingut la Cooperativa Jovent amb la UIB. Avui en dia han establert un Acord Marc de Col·laboració (2002), que té el seu origen en un conveni signat amb la Fundació Universitat Empresa ja el 1998, i que actualment desenvolupa tres línies bàsiques de col·laboracions: l’avaluació i recerca en el camp dels joves amb baix nivell educatiu (amb el departament de Ciències de l’Educació), les pràctiques d’estudiants de la UIB (amb el mateix departament i amb el departament de Psicologia) i la promoció de jornades, estudis, publicacions … Totes aquestes accions signifiquen una aposta de l’entitat per l’avaluació externa com a eina per a la millora contínua, per l’acostament entre el món universitari i la realitat, per una investigació que contribueixi a la reflexió, millora i difusió de bones pràctiques en el camp de l’educació social … En definitiva, l’establiment i consolidació d’un marc relacional amb una interrelació que proporciona un veritable intercanvi de “saber fer”.

2000-2008. Estabilitat dels itineraris d’inserció

Assemblea de representants d’alumnes i educadors per a discutir aspectes educatius del centre (any 2006).

Els projectes del Fons Social Europeu finalitzaren al desembre de 1999 i es va obrir una nova convocatòria 2000-2007 en la qual Jovent no hi va participar (encara que s’havia presentat juntament amb altres entitats en el nou projecte anomenat Equal, aquest va ser denegat). En qualsevol cas, se suposava que aquells projectes experimentals i innovadors que havien tingut èxit, havien de ser assumits pels respectius governs estatals i autonòmics. Per això, al març de 2000, la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears va valorar les experiències Youthstart i Horizon de Jovent i va aprovar la seva continuïtat en el marc dels plans de formació del Pla Enllaç. Una continuïtat donada per la consolidació dels actuals Itineraris Integrats d’Inserció.

Paral·lelament a la implantació dels itineraris, Jovent va posar en marxa una sèrie de mesures addicionals i reformes -fruit de les experiències europees i de l’anàlisi constant dels seus equips-que de bell nou suposaren més millores en els projectes de joves, d’adults i de dinamització sociocultural de barri. En aquesta línia es va signar un conveni amb la Direcció General de Joventut de la Conselleria de Presidència i Esports per apropar el món de la informació als joves amb dificultats socials amb la promoció d’unitats informatives d’integració social.

Alumne del taller de carrosseria pintant un cotxe.

A part del Govern Balear, volem fer especial menció a altres entitats de pes que avui dia contribueixen en aquestes millores i aporten un finançament addicional a programes; ens referim al conveni signat amb l’Ajuntament de Palma (ja hem comentat que avui aquest conveni s’ha ampliat i es realitza conjuntament amb la resta d’entitats que formen l’Associació Jovent Segle XXI), els projectes solidaris de la Caixa de Balears “Sa Nostra “, el projecte” Incorpora “de la Fundació la Caixa i el projecte” Proinfància “conjuntament amb la xarxa EAPN-IB, també de la Fundació la Caixa i, finalment, l’ajuda del Ministeri de Treball i Afers Socials en el marc de les activitats conjuntes amb la xarxa Coratge. En conjunt tots aquests organismes aporten una gran qualitat i possibilitats de diversificació dels programes (accions de caràcter social, diversificacions curriculars, escola de pares, activitats extraescolars, teràpies per a joves i pares, reforç a la formació bàsica i alfabetització, elaboració de material didàctic, …). Puntualment també hi ha altres entitats (la Direcció General de Joventut del Govern Balear, el Ministeri de Treball i Afers Socials, etc.) que aporten algun finançament.

Xarxa d’entitats Jovent: l’Associació Jovent Segle XXI

Logos de les entitats que formen l’Associació Jovent.

El 1998 les entitats generades al voltant de la parròquia de Sant Josep del Terme i del Club d’Esplai Jovent (Cooperativa Jovent, Granja Escola Jovent i l’Associació de la Gent Gran) s’uneixen i creen l’Associació JOVENT-SEGLE XXI amb la idea d’unir esforços i objectius, donar una visibilitat política d’unitat i oferir una coherència metodològica en les seves accions. La Cooperativa Jovent assumeix la coordinació de l’entitat i dissenya el projecte “Barri en Acció” (2001) que inclou accions dutes a terme per les cinc entitats de l’associació però que, a més, implica la participació de la majoria d’entitats del barri de sa Indioteria, es basa en la integració d’accions d’àmbit comunitari a través de diverses línies estratègiques.

Aquest projecte es va presentar al Govern de les Illes Balears i va ser aprovat com a model de desenvolupament local en un àmbit experimental de barri. Actualment s’inclou com a referència d’actuació mitjançant un conveni signat amb la Conselleria de Presidència que, des de 2002 s’ha anat renovant cada any. Així mateix, l’any 2003 es va signar un conveni amb l’Ajuntament de Palma per donar suport al mateix projecte en el marc de les accions que fan referència a acció social però amb la possibilitat d’ampliar accions en altres camps (cultura, joventut, oci …) i permetre abordar més objectius i activitats complementàries.

La casa de sa Midoneria en 2004.

D’altra banda, al juliol de 2003 l’Associació Jovent Segle XXI va delegar a la Cooperativa Jovent la coordinació d’una important nova acció. Mitjançant un conveni de 10 anys signat amb el Govern Balear ia l’ajuda financera de “Sa Nostra” Caixa de Balears es va fer efectiva la compra d’una casa rural a sa Indioteria (de nom, sa Midoneria) per poder desenvolupar en el futur una sèrie d’activitats socials, de formació i de dinamització sociocultural. El projecte va quedar pendent de finançament per a la reforma de la casa però en l’any 2006 la Conselleria de Vicepresidència i Relacions Institucionals va aprovar una subvenció de dos anys per a la reforma i habilitació de les cases. A més, durant 2007, l’EMOP l’Ajuntament de Palma va aprovar una subvenció addicional per dotar el centre d’una piscina pública i reformar els exteriors. Amb totes aquestes subvencions es van poder iniciar les obres de reforma i condicionament d’aquest local al novembre de 2006. Les activitats en el Centre Cívic sa Midioneria s’iniciaren l’any 2014.

Ampliació de les instal·lacions formatives (2001)

Dins 2001 es va iniciar la construcció d’una nau d’automoció per poder donar major qualitat a la formació.

A finals de l’any 2000 la Cooperativa Jovent va decidir ampliar les instal·lacions del Centre de Formació Ocupacional (Son Gibert. Palma) aprofitant alguns espais que quedaven lliures del solar cedit pel Bisbat de Mallorca. En concret i gràcies a un crèdit concedit pel mateix Bisbat, va iniciar la construcció de dues noves naus al maig de 2001. El primer espai, una nau de 220 m2, es va adequar per fer un centre de recursos didàctics i aula informàtica, un taller d’estilisme (perruqueria i estètica), un gabinet psicoterapèutic i una aula de tutories. Paral·lelament es va construir una segona nau molt més gran, de 550 m2, que es va habilitar com a taller d’automoció en les branques de mecànica i carrosseria. En el mateix taller es van fer dues aules elevades per a teoria i dinàmiques de grup de 40 m2 cadascuna.

Amb aquests nous espais l’entitat va donar per finalitzada la capacitat d’ampliació de les instal·lacions i actualment només esperen fer algunes reformes interiors d’espais que han quedat obsolets o que pateixen deficiències estructurals.

XX Aniversari: Joves com a punt de referència (2004)

Març de 2004. Festa de la XX aniversari. Alguns dels primers alumnes que va tenir Jovent l’any 1989.

Dins d’aquest esperit de donar importància a tots els i les joves, al març de 2004, es va celebrar el XX Aniversari de la Cooperativa Jovent, amb un seguit d’actes i una gran festa a la qual van assistir tots els joves que des de 1989 havien passat pels programes de Jovent, en total més de 2000, festa que va comptar, a més, amb la participació de tots els partits polítics i entitats socials de Mallorca, juntament amb totes les entitats que treballen en el marc de l’exclusió social i els empresaris que han col·laborat en el projecte Jovent.

A més, aquest any, i gràcies a un conveni amb la Xarxa Connecta – lligada a la Fundació Esplai de Barcelona-, es va posar en marxa una aula d’alfabetització informàtica al barri de sa Indioteria amb el principal objectiu de prevenir i combatre l’exclusió social . Una aula que ha suposat un èxit rotund al barri ja que només durant el primer any s’han realitzat cursos d’informàtica i Internet a unes 350 persones de diferents col·lectius del barri.

Entre 2005 i 2007 la cooperativa Jovent ha participat en nombrosos esdeveniments relacionats amb la inserció i la formació de joves. Destaquem els següents:

  • Participació com a experts en el grup de treball sobre solucions a l’abandonament escolar: projecte europeu Drop-In (Sòcrates) en col·laboració amb la Fundació Universitat – Empresa i altres universitats europees. (Setembre 2007)
  • Participació com a experts en el Projecte Debat i Progrés del Centre d’Estudis Socials Gabriel Alomar. Grup d’estudi “Per a què eduquem des de l’escola?”. Anàlisi i conclusions sobre el paper de l’educació en la nostra societat. (2005)
  • Participació en l’elaboració de l’informe sobre el qüestionari a col·lectius en risc d’exclusió elaborat per EAPN-Illes Balears (Octubre 2007)
  • Membre fundador de l’EAPN-Illes Balears Xarxa per la inclusió social des de Maig 2005, data de constitució de la xarxa.
    Elaboració d’un projecte d’intervenció socioeducativa (PISE) en col·laboració amb el col·legi Sant Pere (2006)
  • Participació a la plataforma d’entitats de la barriada de Son Gibert – El Viver i de sa Indioteria per implantar programes socioeducatius i d’inserció sociolaboral (2005-2011)
  • Participació en el comitè científic en el V Congrés Nacional d’Educació Social. Toledo. Nov-2006 a sep 2007
  • 2008-2010: Participació en el Projecte Grundtwig “Prevenir li décrochage et accompagner li raccrochage Educatif des jeunes adults” juntament amb la UIB. Aquest projecte tenia com a finalitat l’intercanvi d’experiències per a la prevenció de l’abandonament escolar prematur i el retorn a l’educació.

2008-2012. Més reformes. Programa Caixa Proinfància. XXV aniversari. Qualificacions professionals. Certificat de qualitat ISO 9001: 2008

Certificat de qualitat ISO 9001:2008

Amb la consolidació dels programes d’orientació, de formació ocupacional i d’inserció laboral per a joves i adults, Jovent es troba actualment duent a terme més de 25 accions diferents per a joves i altres tantes per a adults. Per Jovent passen anualment uns 250 joves i uns 600 adults buscant algun tipus de solució que els pugui orientar, formar o cercar una feina.

2008: Reformes per a la millora de l’accesibilitat i Programa CaixaProinfacia

Reformes per a la millora de l’accessibilitat.

A finals de l’any 2008 l’entitat va dur a terme la remodelació de les instal·lacions del Centre de Formació Ocupacional per a adaptar tots els espais a les persones amb algun tipus de discapacitat. Les obres van permetre la construcció de diverses rampes, la reforma dels serveis i excusats dels tallers ocupacionals i l’adaptació de diversos accessos. Aquesta remodelació va ser realitzada amb l’assessorament de l’equip de la unitat tècnica de valoració, orientació i avaluació de la xarxa d’atenció a persones amb discapacitat de l’Institut d’Assumptes Socials de Mallorca (IMAS). A més, es van reformar totes les instal·lacions elèctriques i el sistema contra incendis del centre per adaptar-se a la normativa vigent.

Aquest mateix any des de l’entitat es decideix impulsar i participar d’una nova iniciativa de l’Obra Social “la Caixa”, el programa CaixaPrinfancia. Aquest programa, coordinat a les Illes Balears per la xarxa EAPN-Illes Balears, suposa un gran impuls per a les activitats desenvolupades al Centre Sociolaboral d’Inserció (CSI) ja que permet actuar diàriament amb una mitjana de 50 nens i adolescents d’entre 0 i 16 anys, procedents de famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat social, amb activitats de reforç escolar, atenció psicològica, ajudes en alimentació i equipament escolar, etc.

2009: XXV aniversari

XXV Aniversari. A Barcelona l’equip de professionals de la Cooperativa Jovent va escenificar la “Conquesta de la capital catalana per part dels Reis de Mallorca”.

El 2009 es va celebrar el XXV aniversari de la Cooperativa Jovent. Entre els actes més importants de l’esdeveniment destaquem un sopar sorpresa que van preparar els professionals de l’entitat per als membres de l’equip de gestió i un viatge turístic a Barcelona de tot el personal en el qual, amb to lúdic i festiu, es va escenificar la “conquesta de la capital catalana per part dels Reis de Mallorca ”

2010: el repte de les qualificacions professionals

El repte al qual es va enfrontar l’entitat a partir del 2010, va ser un canvi d’escenari en les qualificacions especialment pel que fa a la formació dels joves. Des de la Conselleria de Treball i Formació, principal organisme públic finançador dels programes, es va prioritzar la formació homologada segons el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en concret, segons els certificats de professionalitat emesos per l’administració laboral. A aquest efecte, la Cooperativa Jovent va treballar intensament per poder homologar tots els seus cursos de formació a base de fer importants inversions en instal·lacions perquè complissin les exigents normatives actuals en seguretat, adaptant tots els espais perquè fossin accessibles a persones amb discapacitat, reordenant les programacions formatives, demanant l’homologació de determinades qualificacions perquè s’adaptassin a les característiques de la població jove, etc.

Així i tot, l’objectiu més important que es va plantejar l’entitat és que amb aquests canvis no es perdessin una sèrie de trets definitoris de la seva metodologia i estratègies educatives que tan bons resultats havien donat. Parlam, per exemple, de no perdre el sistema d’entrades contínues de joves en el projecte-un aspecte que administrativament la Conselleria va posar molts obstacles -, o de poder mantenir la individualització dels processos amb dissenys curriculars que respectin les unitats de competències …. Aquesta va ser una lluita entre el que són les exigències burocràtiques – administratives i el que és la lògica d’una pedagogia d’èxit per als joves.

2011-2012: certificació de qualitat ISO 9001: 2008 i la crisi de l’ERO

Durant el curs 2010-2011, per a millorar la qualitat dels programes que l’entitat porta a terme amb joves ubicats al Centre de Jovent (situat a Son Gibert), es va iniciar la posada en pràctica d’un sistema de gestió basat en la norma ISO. A finals de 2010 es van realitzar les corresponents auditories internes i, després d’un treball intens per part de tots els professionals de l’entitat per complir amb els requisits de la norma, al juliol de 2011 la Cooperativa Jovent va obtenir la certificació ISO 9001: 2008 per part de l’entitat Bureau Veritas. Amb aquest sistema integral de gestió Jovent va demostrar la seva capacitat per oferir unes accions desenvolupades al més alt nivell amb un enfocament orientat a oferir serveis de qualitat a les persones usuàries dels seus programes.

Davant el retard en les convocatòries autonòmiques de les que depenien programes d’orientació, formació i inserció que desenvolupava la Cooperativa Jovent els treballadors de la mateixa van acordar iniciar un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) el 4 d’octubre de 2011. Tot i que la durada prevista d’aquest ERO era de sis mesos, l’ERO es va fer efectiu l’1 novembre 2011 a 6 de febrer de 2013 que es van reincorporar la totalitat dels empleats.

2012-2016: Afrontant els efectes de la crisi. Mor Lourdes Botejara. Inauguració de “Sa Midoneria”. Impuls de les TIC.

Ja al 2011, els efectes de la crisi econòmica mundial iniciada el 2008 s’havien deixat sentir en els programes desenvolupats per l’entitat. Per això va ser necessari, davant d’una situació extraordinària, posar en marxa mesures extraordinàries.

2012: Mesures per afrontar la crisi.

Amb la finalitat de donar estabilitat a la plantilla de personal i de poder accedir a tots els recursos possibles, l’equip de gestió de la Cooperativa Jovent, prèvia consulta als formadors i educadors, decideix augmentar la franja d’edat dels persones a les que es dirigia, passant dels 16 a 21 anys com havia fet fins al moment, fins als 30 o 64 anys en funció de la convocatòria de cursos de formació per a l’ocupació. De fet en l’any 2012 l’entitat es va presentar per primera vegada a la convocatòria “Accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats” (de 16 a 64 anys). Amb això es varen poder afrontar les retallades en altres programes de formació del Servei d’Ocupació dels Illes Balears (SOIB) als quals tradicionalment s’havia presentat l’entitat. En qualsevol cas, l’entitat va continuar tenint com a principal grup diana els joves de 16 a 30 anys que presenten factors de vulnerabilitat. És important esmentar que tots els professionals contractats per la cooperativa, conscients de la precarietat de la situació del sector, van donar suport en tot moment a l’entitat i realitzaren els esforços necessaris per mantenir els programes.

2013: Mor Lourdes Botejara. Inauguración de “Sa Midoneria. Casal de Barri Jovent”

S’inicien les activitats amb nens / es i joves a Sa Midoneria. Casal de barri Jovent (2013).

Al gener de 2013 i després d’una llarga malaltia, mor Lourdes Botejara Felip, membre de l’equip de gestió de la Cooperativa Jovent i coordinadora del Centre d’Sociolaboral d’Inserció Jovent (CSI) de sa Indioteria. La seva pèrdua deixa un profund pesar entre el personal de l’entitat per ser un exemple d’implicació professional i, sobretot, de generositat, d’autenticitat i d’afecte cap a les persones.

La mort de Lourdes, impulsora de les activitats del programa CaixaProinfància desenvolupades al CSI, coincideix amb la inauguració de “Sa Midoneria. Casal de barri Jovent “, a sa Indioteria, on es traslladen es trasllada el programa juntament amb altres activitats. La gestió d’aquest Casal, propietat de l’Associació Jovent, l’assumeix la Coop. Jovent i es converteix en el segon centre d’operacions de l’entitat, oferint serveis socioeducatius, culturals, d’atenció a col·lectius vulnerables, activitats lúdiques, etc. Per la seva banda, en el CSI només es mantenen les activitats en què es col·labora amb el Grup d’Acció Social i Càritas (Banc d’Aliments i Roba) ja que aquest centre passa a ser plenament gestionat per la Parròquia de Sant Josep del Terme, institució propietària de l’immoble.

2014-2016: L’estratègia TIC i inici de cursos no subvencionats.

L’any 2014 l’equip docent, en el seu ànim de millora contínua i innovació, i veient que els itineraris integrals havien de adaptar-se als nous temps, va veure la necessitat de fer un bot qualitatiu, proposant-se com a finalitat aconseguir l’excel·lència en educació de joves en risc d’exclusió social. Per això es va plantejar l’objectiu d’introduir les TIC en els processos d’orientació, formació i inserció. Per això va sol·licitar la col·laboració del grup de investigadión Grup de Tecnologia Educativa (GTE) de la UIB. A partir d’aquí es va definir i implementar un pla de treball que s’allargarà fins a l’any 2016 amb una auditoria externa que servirà per avaluar la implementació d’aquest pla.

Paral·lelament l’equip de gestió es va plantejar la necessitat d’oferir formació no subvencionada per entitats públiques amb l’objectiu d’ampliar la forma formativa. Així es van iniciar l’any 2014 els primers cursos (en un primer moment patró local de pesca, Mariner Pescador i Suport vital bàsic, desfibril·lador extern semiautomàtic i primers auxilis, que es mantindran com a oferta formativa en els anys posteriors.

Skip to content