Federació Coratge

La Cooperativa Jovent és membre Federació Coratge, una xarxa sense ànim de lucre que neix en 1995 amb la finalitat d’unificar esforços humans i materials de diverses entitats que tenen com a objectiu fonamental la integració social i laboral de joves socialment desfavorits. Actualment està integrada per les següents entitats:

  • Associació Nord Jove de Madrid.
  • Associació Nord Jove Mieres, d’Astúries.
  • Institut Filles de María Auxiliadora, de Las Palmas de Gran Canaria.
  • HH Instrucció Cristiana, de Valladolid.
  • Cooperativa Jovent, de Palma.
Federació Coratge

Les accions d’aquestes entitats responen a la voluntat de millorar la insertabilidad de joves entre 16 i 30 anys, que han fracassat en el sistema educatiu formal, que estan en situació de desocupació o busquen la seva primera ocupació, que provenen de famílies o ambients desestructurats, etc.

La majoria dels projectes que es desenvolupen en xarxa estan subvencionats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Encara que també, han col·laborat puntualment diverses entitats privades amb l’objectiu de complementar l’itinerari d’inserció, entre elles l’Obra Social “la Caixa”.

Actualment la Federació Coratge du endavant tres projectes:

  • “Preparats, Llests, Ja!”, projecte de suport a l’itinerari d’inserció sociolaboral que, en el nostre cas, desenvolupem en el Centri Jovent.
  • “Travessia”: itinerari d’inserció sociolaboral dirigit específicament a joves nouvinguts/nouvinguda per millorar el seu procés d’orientació, formació i inserció.
  • “Equipament”: programa que permet realitzar inversions en obres i equipament per mantenir les instal·lacions i disposar d’un equipament en accions formatives.
Les accions de la Federación Coraje pretenen millorar la insertabilitat de joves entre 16 i 30 anys.
Skip to content