Tercer Sector Social

La Cooperativa Jovent participa en el Tercer Sector Social Illes Balears com a membre d’una altra xarxa de segon nivell, la EAPN -Illes Balears. El Tercer Sector Social Illes Balears es va constituir legalment el 13 de març de 2010; encara que les entitats membres ja venien col·laborant, en xarxa, des de 2008. El Tercer Sector Social Illes Balears agrupa a nou xarxes:

  • EAPN-Illes Balears
  • Reas Balears
  • Feaps Balears
  • foQua
  • Coordinadora
  • Fessmm
  • Predif-Illes Balears
  • ONCE-Illes Balears
  • Fòrum Entitats Tercer Sector de Menorca

La missió del Tercer Sector Social Illes Balears és aglutinar, amb el consens més ampli possible, les xarxes del tercer sector social de les Illes Balears per millorar el benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes.

Els programes i les actuacions d’aquestes entitats, que constitueixen cadascuna de les xarxes, van dirigides a persones que estan en situació de vulnerabilitat dels següents col·lectius: persones majors, persones amb discapacitat, infància i família, joves, dones, nouvingudes, refugiades i dret d’asil, persones amb malalties mentals amb malalts cròniques, persones amb conductes addictives, població reclusa i ex-reclusa, persones amb dificultats d’inserció sociolaboral, persones sense sostre i altres; així com la població en general per sensibilitzar i potenciar valors solidaris i crear espais d’inclusió social. (http://www.tercersectorsocialib.org)

Skip to content