Col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears

Des de 1998 la Cooperativa Jovent treballa de manera estable i permanent amb la Universitat de les Illes Balears (UIB), any en què va signar un primer conveni amb la Fundació Universitat Empresa que llavors es va consolidar amb la signatura d’un Acord marc de Col·laboració (2002).

Aquest Acord marc es concreta bàsicament en tres línies de treball:

  • L’avaluació i recerca en el camp dels i les joves amb baix nivell educatiu (amb el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació).
  • Les pràctiques d’estudiants de la UIB (ara com ara amb el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i amb el Departament de Psicologia).
  • Promoció i participació en jornades, estudis, publicacions… en el camp de la inclusió de persones en risc d’exclusió social, principalment de joves amb baix nivell educatiu.

La col·laboració amb la Universitat aporta a Jovent innovació, millora contínua, i la consolidació de bones pràctiques per poder donar una formació de qualitat a joves amb baix nivell educatiu.

Totes aquestes accions signifiquen una aposta de l’entitat per a l’avaluació externa com a eina per a la millora contínua, per a l’apropament entre el món universitari i la realitat quotidiana, per a una recerca que contribueixi a la reflexió, millora i difusió de bones pràctiques en el camp de l’educació social… En definitiva l’establiment i consolidació d’un marc relacional amb una interrelació que proporciona un veritable intercanvi de “saber fer”.

Reunió entre representants del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i l’Equip de Gestió.

Entre les accions més significatives realitzades des de 1998 podem esmentar:

  • Alumnat de la UIB en pràctiques: Anualment passen pel Centre Jovent entre dos i quatre alumnes en pràctiques. D’aquesta forma la universitat s’apropa al món laboral i el Centre Jovent els ofereix la seva experiència i posa a la seva disposició l’experiència adquirida al llarg d’anys de treball.
  • Disseny i elaboració d’una base de dades iniciada al gener de 1999 que inclou dades personals, familiars, acadèmics i laborals d’usuàries i usuaris abans, durant i després del seu pas pel Centre Jovent. Aquesta base de dades ha permès realitzar tres informes complets d’avaluació (1999, 2001, 2004) de l’evolució dels perfils de l’alumnat que ha passat pel Centre Jovent. També ha estat la base per elaborar el nou programa de gestió d’alumnat que es va crear l’any 2015.
  • Incorporació de les entrevistes telefòniques als 6,12 i 24 mesos d’haver finalitzat de la inserció laboral com a part constitutiva de l’itinerari integral d’inserció dels joves.
  • Estudi “Condició d’èxit i ruptures en la participació de la població jove en els dispositius d’educació de segona oportunitat: el cas del CFO Jovent” sobre la situació personal, la influència del projecte i la valoració del mateix obtinguda a través d’entrevistes en profunditat (17 joves).
  • Elaboració d’un protocol per elaborar material didàctic que afavoreix l’autoformació especialment dirigit a alumnes que presenten factors de vulnerabilitat. Aquest protocol es va implantar a partir de l’any 2001 i és el material bàsic sobre el qual han treballat els joves han treballat en el Centre Jovent tant els continguts de formació en tallers com els continguts de formació bàsica. A partir de 2014 el protocol va ser la base per a l’elaboració dels nous materials interactius.
  • Participació en nombroses taules de treball, jornades, estudis i publicacions. Alguns han estat dirigits per la Cooperativa Jovent, en uns altres simplement participat com convidats.
Skip to content