Projecte de prevenció VIH

Prevenim contagis, invertim en salut.

Informació

El present projecte desenvoluparà 2 línies d’actuació (amb una Fase Prèvia per al disseny de l’estratègia i l’elaboració de materials de difusió i didàctics) adreçades a la prevenció dels contagis de VIH/SIDA.

Línia 1.Actuacions d’informació i suport a joves vulnerables sobre el contagi de VIH

Aquesta línia es durà a terme amb joves que desenvolupen itineraris d’inserció sociolaboral en el Centre Jovent, situat en el barri del Rafal Nou-Son Gibert, En el marc dels processos d’orientació inicial que desenvolupen cada joves, i donat el seu perfil de baix nivell educatiu amb nombrosos factors de risc, és necessari oferir-los un conjunt de formacions i suports necessaris per a poder desenvolupar un procés de transició a la vida adulta amb garanties d’èxit tant en l’àmbit personal com professional.

Línia 2. Actuacions de prevenció de caràcter generalista en barris vulnerables del Sector Municipal Est de Palma

L’àmbit d’actuació prioritària d’aquesta línia serà la prevenció genèrica de VIH/SIDA amb la població dels següents barris: Sa Indioteria sa Indioteria, Son Cladera, Verge de Lluc, el Viver, Rafal Nou-Son Gibert i Rafal Vell, (tots ells pertanyen al Sector Municipal Est).

Objectius

  1. Desenvolupar accions per a la prevenció de la infecció per VIH i altres infeccions de transmissió sexual amb joves de baix nivell educatiu o vulnerabilitat social.
  2. Promoure el desenvolupament d’habilitats i recursos personals del i de les joves per poder realitzar sexe segur
  3. Realitzar campanyes d’àmbit local per informar sobre el VIH i altres ITS utilitzant internet, les xarxes socials i el contacte presencial amb població de diferents barris de Palma amb índexs elevats de vulnerabilitat social.
  4. Fomentar actituds de convivència normalitzada cap a les persones seropositives
  5. Educar en la igualtat sota la perspectiva de gènere

Skip to content