Tomeu Suau, premi el Siurell de Plata d’Última Hora a la Iniciativa Social i Ètica

Enhorabona!

En Tomeu Suau, fundador de la Stat. Coop. Jovent, va rebre el Siurell de Plata d’Última Hora a la Iniciativa Social i Ètica per la seva entregada tasca per la infància i per les famílies més vulnerables. La Cooperativa Jovent va néixer gràcies a la seva iniciativa i al repte que, en 1984, plantejà als joves d’anar més enllà de l’educació en el temps lliure per tal de promoure iniciatives de suport social i laboral a la joventut dels barris perifèrics de Palma. Un premi ben merescut que engrandeix encara més la seva figura, li donam la nostra més sincera enhorabona i agraïment per estar sempre al nostre costat.  

https://www.ultimahora.es/monograficos/siurells-plata-ultima-hora/siurells-plata-2021/2021/12/02/5233/siurells-plata-2021-iniciativa-social-etica-tomeu-suau-serra.html

Skip to content