SPRINT FINAL DE CURS

Un any més, gràcies a CaixaProinfància, desenvolupam el programa Sprint Final, una acció de 4 setmanes on intensificam les sessions d’estudi assistit i atenció individualitzada per a l’alumnat d’ESO dels barris de Son Rutlan i Verge de Lluc.

Skip to content