Missió, visió i valors

Missió

La Societat Cooperativa Jovent és una entitat sense ànim de lucre que promou la igualtat d’oportunitats, la millora de la qualitat de vida i la integració social i laboral de joves i d’altres col·lectius que presenten factors de vulnerabilitat, oferint una organització que s’adapta a les seves necessitats, amb capacitat per treballar i coordinar-se amb altres organitzacions i amb un esperit de recerca i innovació constants.

Visió

La Cooperativa Jovent vol ser una entitat amb un model d’organització operatiu, eficaç i participatiu en el disseny i posada en marxa dels projectes que es proposa dur a terme, i un a punt de referència per a:

 • Persones amb factors de vulnerabilitat, com a resposta a les seves necessitats.
 • Entitats i col·lectius de barris, com a model de treball en xarxa, de capacitat d’aglutinar interessos i d’eficàcia en la gestió d’objectius.
 • Empresaris/es,com a font fiable de col·locació i com a oportunitat de promocionar-se invertint en benefici social.
 • Organismes públics, com a model de gestió de projectes de caràcter social.
 • Entitats socials, com a referent estratègic i metodològic.

Valors fonamentals de l’entitat

 • Sens afany de lucre en el sentit que la finalitat de l’entitat no és la consecució d’un benefici econòmic i que en cas d’excedent de l’activitat desenvolupada aquest es reinverteix en benefici social.
 • Laica perquè es fonamenta en una estructura de valors interns que han de permetre la llibertat individual per optar i actuar en cadascuna de les inflexions importants de l’existència humana, mantenint l’entitat independent de qualsevol religió o creença, les quals s’han de desenvolupar, si cal, en l’àmbit privat i personal.
 • Defensora dels drets humans ja que són l’exponent més clar de la dimensió social de la justícia i són aquells que es fonamenten en la naturalesa humana com a tal, anteriors i superiors a tota llei positiva, que són inalienables i inviolables, i que han de ser reconeguts i protegits pels poders públics (representants de la societat).
 • Apartidista en el sentit que l’entitat és independent de qualsevol opció política.
 • Tolerant, perquè reconeixem que les diferències entre les persones és un bé de la humanitat. Per tant és necessari que l’entitat actuï de manera oberta, amb capacitat d’acceptar les diferències i saber conviure en la discrepància, amb capacitat de diàleg i transigència sense encasellar-se en posicions pròpies.
 • Solidària, ja que dirigim la nostra activitat a compensar les injustícies socials en benefici de les persones més vulnerables.
 • Humanista en el sentit de reconèixer l’ésser humà com valor i preocupació central de la seva activitat, afirmant la igualtat de totes les persones, reconeixent la diversitat personal i cultural, prioritzant el coneixement per damunt del que avui està acceptat com veritat absoluta, afirmant la llibertat d’idees i de creences i rebutjant tot tipus de violència i de discriminació.
 • Creativa i amb voluntat de millora contínua per donar respostes a les necessitats que es van generant, d’estimular l’adaptació als canvis i assumir-los, i de buscar de manera permanent solucions de futur possibles i sostenibles.
 • Reflexiva i crítica amb la realitat educativa i social, fomentant l’anàlisi i implicació en les diferents situacions socioeducatives que afecten a les persones usuàries de l’entitat.
Skip to content