OCUPA’T 3.0 Projecte per a la millora de les competències digitals entre joves, orientades cap a l’ocupació i l’ús segur de la xarxa.

El Tercer Sector de les Illes va participar aquest dimecres a l’acte de reconeixement de les 59 entitats socials beneficiàries de la Convocatòria d’Acció Social 2022 de CaixaBank i la Fundació Sa Nostra per posar-hi en marxa programes socials.

La nostra entitat va participar amb el projecte:

OCUPA’T 3.0 Projecte per a la millora de les competències digitals entre joves, orientades cap a l’ocupació i l’ús segur de la xarxa.

El Projecte planteja treballar competències digitals amb joves per la la recerca de feina, gestions administratives, prevenció i seguretat a la xarxa.

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/09/15/1792125/hasta-entidades-reciben-ayuda-social-caixabank-fundacio-nostra.html

@CaixaBank_cat

#coop_jovent

#coopjovent

#coopjovent_formacio

Skip to content