Més espais de psicomotricitat en col·laboració amb centres educatius

Gràcies al suport de CaixaProinfància hem augmentat els espais de psicomotricitat a set barris de Palma, en col·laboració amb diversos centres educatius: CEIP Sa Indioteria, CEIP Miquel Porcel, CEIP Rafal Nou, CEIP Rafal VEll, CEIP ES Viver i, en breu, es començarà al CEIP Verge de Lluc i CEIP Son Rullan.

La psicomotricitat s’ocupa de la globalitat de l’infant, es a dir de la interacció que s’estableix entre el coneixement, l’emoció, el cos i el moviment, i el sistema de relacions que l’envolta, donant importància al desenvolupament de la persona, així com de la seva capacitat per expressar-se i relacionar-se en un context social.

@FundLaCaixa

#CaixaProinfància

#coopjovent

#coopjovent_samidoneria

#coopjovent_socioeducatiu

#ReforçEducatiu

Skip to content