Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els continguts de Jovent

L’alumnat de MAP  (Mòduls d’Assaig Professional) ha generat un nou projecte on es complementa l’aprenentatge de competències tècniques, la creativitat i els ODS, reciclant una bombona antiga per convertint-la en un instrument de percussió ( Drum Hand Pad).

Aquestes accions s’emmarquen dins la Convocatòria SOIB JOVE Itineraris integrals d’inserció 2021/2022 amb la participació del SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).

#SOIBJove #SOIBJoveItinerarisInsercio #coopjovent #coopjovent_formacio 

Skip to content