Crisi COVID-19: La Coop. Jovent tramita 40 expedients de Renda Social Garantida per ajudar les famílies més vulnerables

Degut a l’Estat d’alarma, el Govern ha autoritzat a la Cooperativa Jovent i a altres entitats del Tercer Sector Social de les Illes Balears per a que puguin tramitar l’accés de famílies en risc o vulnerabilitat social a la RESOGA (Renda Social Garantida), una ajuda econòmica de caràcter extraordinari que permetrà uns ingressos mínims per a poder afrontar la situació de crisi actual. De moment l’entitat ha tramitat fins a 40 sol·licituds, moltes de les quals s’han gestionat en col·laboració amb el Centre Municipal de Serveis Socials de la seva zona, però s’espera que al llarg del mes de maig les sol·licituds es vagin incrementant atesa la greu situació econòmica de les famílies.

002_GeniallysintítuloCopia

 

Skip to content