Close

971 47 18 06

Transparency

Certified under the UNE-ISO 9001: 2015 Standard

The Cooperativa Jovent establishes its commitments under the premise of compliance with the UNE-ISO 9001: 2015 Standard and the legal and regulatory requirements to which it is subject. It maintains its quality certification in this center since 2011 with the evaluation of the certifying body Bureau Véritas.

Certificado de calidad ISO 9001:2008

Activity report

 

Financial data

The activities of the Cooperativa Jovent are financed by 81.33% from public subsidies, 13.31% from aid from banking foundations, and 1 5.36% from its own income. Compared to the previous year, no significant changes were observed. The 2019 Cooperative Budget was 1.7 million euros

 

Consult Profit and Loss Account 2019 and Annual Report 2019 PYMES.

Funding and institutional support

FINANCIACIÓN Y APOYO A COOPERATIVA JOVENT. 2019
Organismo
Plan / Programa Proyecto Colectivo Duración
SOIB. Servei d'Ocupació
Fons Social Europeu
Ministeri de Treball i Seguretat Social.
Garantia Juvenil.
Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables
Procés d’inserció per a l’ocupació Jovent Joves de 16 a 30 anys Gener 2019 Desembre 2020

Conselleria de Cultura, Participació i esports Subvencions per a dur a terme projectes habituals i/o puntuals d'activitats en matèria de joventut i per al manteniment de les entitats juvenils

Pendent

Joves de 16 a 30 anys Pendent

Conselleria General de planificació i serveis socials


Convocatòria programes IRPF 2018-2019
T' acompany 2: Intervenció piscoterapéutica per a col.ectius vulnerables

Barris un programa per a la convivència intercultural i la integració de la dona inmigrant
Joves amb factors de vulnerabilitat i famílies amb infants de 0 a 4 anys

Gener 2019 Desembre 2020

Estalvi ètic de Caixa Colonya

L’Estalvi ètic de Caixa Colonya Convocatoria de l’Estalvi ètic 2019


Jornades sobre experiències de transformacions de la pràctica educativa
Diversos col·lectius vulnerables Febrer 2019

Conselleria de salut.Direcció general de Salut pública o participació

Convocatoria en materia de Salut pública

Cream benestar.Invertim en salut

Prevenim en contagis. Invertim en salut

Alumnes centres i

població en general

Gener 2019 Setembre 2019

Obra Social La Caixa

Obra Social La Caixa Programa Incorpora Incorpora Jovent Joves fins a 30 anys Gener 2007 Desembre 2019

Obra Social La Caixa Programa Caixa Proinfància "Caixa Proinfància Jovent" Nins i adolescents de 0 a 16 anys. Octubre 2018 Septembre 2019
FINANCIACIÓN Y APOYO A COOPERATIVA JOVENT EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES. 2019
Organismo Plan / Programa Nombre de la entidad
Proyecto Colectivo Duración

Ajuntament de Palma

Regidoria de Benestar i Drets Socials del'Ajuntament de Palma Convocatòria per a Activitats d'interés Social Associació Jovent
Sa indioteria en acció 2018 Diversos col·lectius vulnerables Novembre 2018 Octubre 2019

Regidoria de Benestar i Drets Socials del'Ajuntament de Palma Convocatòria per a Activitats d'interés Social Associació Jovent
Intervenció sociocomunitària al Rafal Nou i el Viver Diversos col·lectius vulnerables Novembre 2017 Octubre 2018

Ministerio de empleo y seguridad social Fondo social europeo

Ministeri de treball i seguretat social. Programa per a la inserció sociolaboral de joves immigrants (no Unió Europea) Red Coraje Travesía Joves Immigrants Gener- Desembre 2019
Ministerio de empleo y seguridad social Fondo social europeo Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat Programa equipament (dotació tallers) Red Coraje Millora d'instal·lacions i equipament Joves Immigrants Gener- Desembre 2019

Ministerio de sanidad

Fondo de Asilo

Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat Programa per a la inserció sociolaboral de joves immigrants (no Unió Europea) Red Coraje Convivència Intercultural Joves Immigrants Gener- Desembre 2019

Ministerio de Sanidad

Fondo de Asilo

Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat Programes dirigits a persones immigrants nacionals de tercers països. Red Coraje Iguals, noves oportunitats per a menors, adults i inmigrants
Menors i adults inmigrantss Gener- Desembre 2019
UIB Universitat de les Illes Balears Conveni de col·laboració Grup d'Investigació en Educació i Ciutadania Diversos projectes d'investigació-acció Joves de 16 a 30 anys Permanentment des de 2000