Després d’un any i mig de posta en marxa, tocava veure la tasca feta

Després d’un any i mig de posta en marxa, tocava veure la tasca feta i la que queda per fer en el proper encontre que tindrà lloc a Varsòvia el mes de març de 2023.


COSI.ed es herència del també projecte europeu MACE. És una metodologia d’intervenció amb població vulnerable basada en l’Alfabetització per la Igualtat, l’Enfocament Indirecte i la Co-creació. Aquestes tres eines, combinades, permeten abordar la situació del/la jove d’una manera sistèmica i posant-lo a ell/a en el centre del seu procés d’orientació – formació – inserció.

El personal docent s’esdevé un facilitador, el vertader protagonisme és de la persona usuària. Evidentment aquest enfocament no és nou, però resulta innovadora la combinació dels pilars que sustenten la metodologia del projecte. Som cinc països (Polònia, Portugal, Noruega, Dinamarca i Espanya) amb 11 partners diferents.

A Mallorca hi participen la UIB, EAPN – NAÜM i Cooperativa Jovent. Els resultats després de 18 mesos són molt satisfactoris, però encara queda molta de tasca.

A la foto tot l’equip visitava una escola de segona oportunitat a Matosinhos, Oporto.

Aquest centre és un dels partners del projecte.

Ir al contenido