Altres serveis

Bar/Cafeteria

En breu pretenem obrir al centre un servei de bar/cafeteria que, a part d’un servei a preus assequibles, podrà promoure l’organització exposicions i activitats culturals.

Cessió d’espais a entitats (no a particulars)

Les diferents aules se cedeixen gratuïtament a col·lectius o persones perquè puguin realitzar reunions, exposicions o mostres d’interès general.

Skip to content