Close

971 47 18 06

Programes socioeducatius

CaixaProinfancia

En Sa Midoneria. Casal de Barri Jovent, la Cooperativa Jovent desenvolupa el programa CaixaProinfància amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”. Va dirigit a nins i adolescents d’entre 0 i 16 anys de famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat social amb l’objectiu de trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat. Caixa Proinfancia
Amb el programa es realitza una intervenció integral amb nens i famílies a través de dues línies de serveis:

 • Serveis Pro educació: Impulsam el desenvolupament dels més petits, facilitant-los l’accés a entorns educatius que els aportin referents sòlids per al seu futur mitjançant les següents activitats
  Niños haciendo refuerzo escolar

  Desde el programa CaixaProinfancia ofrecemos servicios para mejorar el desarrollo de los más pequeños y sus familias.

  • Reforç educatiu i equipament escolar
  • Centres oberts
  • Escola d’estiu
  • Aprendre junts, créixer en família (dirigit a tot el grup familiar)
 • Serveis Pro salut: Facilitem suport a les famílies per garantir als seus fills un nivell de benestar físic i psíquic òptim.
  • Alimentació i higiene infantil
  • Suport psicològic

Barri en Acció

Des de Jovent impulsem projectes d’ajuda i millora d’entorns familiars positius, on els nens puguin créixer amb referents sòlids per al seu futur.

La Cooperativa Jovent, en col·laboració amb les altres entitats que formen part de la Associació Jovent, desenvolupa activitats en el marc del programa “Barri en Acció”; una gran iniciativa de prevenció i de promoció socioeducativa en tres barris de Palma: sa Indioteria, Son Gibert i El Viver. Des de 2002 rep el suport i el finançament de la Regidoría de Benestar i Drets Socials del Ajuntament de Palma. El programa és una suma organitzada d’accions que, amb el temps, s’han anat perfilant i definint mitjançant 5 grans línies estratègiques d’intervenció:

 • Promoció d’unitats mediadores per a la comunitat
 • Promoció d’accions de dinamització sociocultural
 • Promoció i integració social
 • Promoció formativa i laboral
 • Foment de polítiques de desenvolupament local

La escuela de verano es otra de las acciones de los servicios pro educación del centro Sa Midoneria. Casal de barri Jovent.

Aquestes estratègies es concreten en multitud d’activitats al llarg de tot l’any per a diferents col·lectius: nins i joves, famílies, persones majors, immigrants, dones, etc. Exemples d’aquestes activitats són: campaments d’estiu, tallers i activitats socioeducatives per a nins, adults i persones majors, itineraris d’inserció sociolaboral, activitats mediambientals a la granja escola, promoció de festes del barri, suport escolar… En conjunt, més de cent accions on participen anualment més de 3000 persones.
Actualment el programa Barri en Acció persegueix una sèrie d’objectius específics en cadascun dels barris on s’actua i que es concreten mitjançant activitats desenvolupades per les cinc entitats que formen part de l´Associació Jovent. Els objectius específics actuals són:

 • Promoure i participar en activitats de dinamització comunitària (barri de Son Gibert)
 • Recolzar les activitats de l’Ajuntament de Palma o d’altres entitats (barri de Son Gibert)
 • Desenvolupar un programa de qualitat per a la derivació i seguiment de joves beneficiaris dels CMSS derivats a Jovent (barri de Son Gibert)
 • Que els joves adquireixin determinades competències de base i competències transversals (barri de Son Gibert)
 • Oferir diferents serveis i espais que recullin les demandes individuals i de les entitats en relació a les necessitats socials dels barris (barri de sa Indioteria)
 • Coordinar les derivacions, intervenció i seguiment de les persones amb necessitats socioasistencials amb els serveis socials i amb altres entitats de la zona de sa Indioteria (barri de sa Indioteria)
 • Gestionar ajudes d’alimentació i roba en col·laboració amb altres entitats i organismes (barri de sa Indioteria)
 • Recolzar individualitzat o en petit grup a diferents col·lectius que presenten dificultats personals, familiars, de parella, econòmiques, etc. (barri de sa Indioteria)
 • Promocionar la participació de persones voluntàries en diferents accions de suport a col·lectius vulnerables (barri de sa Indioteria)
 • Desenvolupar activitats socioeducatives amb famílies per prevenir, contenir o millorar situacions de vulnerabilitat o risc d’exclusió (barri de sa Indioteria i Viver)
 • Desenvolupar activitats socioeducatives amb nens i joves per prevenir, contenir o millorar situacions de vulnerabilitat o risc (barri de sa Indioteria i Viver)
 • Desenvolupar activitats mediambientals amb persones majors per prevenir, contenir o millorar situacions d’aïllament social (barri de sa Indioteria)

Projecte Barris (Projecte d’intervenció integral amb població immigrada a Sa Indioteria)

Amb el suport de la Secretaria General de Immigració i Emigració del Ministeri de Treball i Seguretat Social s’ha posat en marxa el Projecte d’intervenció integral de sa Indioteria. Es tracta d’un programa de desenvolupament comunitari, convivència i serveis socioedmidoneriaucatius al bari de sa Indioteria i les seves zones d’influència (Es Viver i Rafal Nou).

Els principals destinataris del projecte són:

 • Població immigrant resident al barri de sa Indioteria o les seves zones d’influència.
 • Població immigrant els fills/es dels quals assisteixi a alguna de les escoles del barri de sa Indioteria o de les seves zones d’influència i que participa en alguna de les activitats organitzades per les diverses entitats públiques o privades.
 • També població en general que viu a sa Indioteria o zones d’influència i necessita millorar aspectes socioeducatius.

Què oferim:

 • Serveis d’informació i acollida per a població nouvinguda.
 • Rutes guiades per a conèixer el barri (població nouvinguda).
 • Servei de mediació familiar per tal de facilitar la comunicació i resolució de conflictes familiars.
 • Servei de mediació veïnal, per tal de resoldre conflictes que puguin sorgir a la comunitat, entre veïns…
 • Participació en activitats de dinamització sociocultural.
 • Tallers en centres educatius: competències interculturals, habilitats socials, cercles de diàleg i cercles restauratius (també dirigit a professorat), convivència intercultural.
 • Reforç escolar per a primària i secundària.
 • Escola de pares i mares.
 • Grup de suport per a mares i pares.
 • Classes de castellà i català.
 • Hort comunitari.
 • Programa de promoció del voluntariat.
 • Taller d’habilitats socials i habilitats de negociació.
 • Servei de suport a la primera infància, espais familiars.
 • Activitats de temps lliure.
 • Escola i campaments d’estiu.

L’equip de treball està constituït per cinc professionals que provenen del camp de la intervenció sociocultural.