Close

971 47 18 06

Transparència

Certificada sota la Norma UNE-ISO 9001:2008

La Cooperativa Jovent estableix al Centre Jovent seus compromisos sota la premissa del compliment de la Norma UNE-ISO 9001: 2008 i els requisits legals i reglamentaris als quals està subjecta. Manté la seva certificació de qualitat en aquest centre des de l’any 2011 amb l’avaluació de l’entitat certificadora Bureau Véritas. Certificado de calidad ISO 9001:2008

Memòria d’activitats

Consulteu el PDF de la memòria de 2015.

Dades financeres

Les activitats de la Cooperativa Jovent es financen en un 79% de subvencions amb les administracions públiques, en un 18% per donacions d’empreses o fundacions bancàries, i un 2% de recursos propis. El pressupost de la Cooperativa en 2015 va ser de 1,2 milions d’euros.

DESPESES 2015 %
Amortització 2,30 28.260,16
Despeses de funcionament 18,42 225.725,60
Despeses de personal 79,28 971.959,33
TOTAL 1.225.945,09
INGRESSOS 2015 %
Públics 79,45 981.345,58
Propis 2,20 27.185,80
Privats 18,35 226.634,38
TOTAL 1.235.165,76

Finançament i suport institucional

FINANÇAMENT I SUPORT A LA COOPERATIVA JOVENT. 2017
Organisme Pla / Programa Projecte Col·lectiu Durada
SOIB SOIB. Servei d'Ocupació Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables Procés d’inserció per a l’ocupació Jovent Joves de 16 a 30 anys Gener 2017- Desembre 2018
SOIB SOIB. Servei d'Ocupació Convocatòria 2015-2017. Formació per a col·lectius vulnerables Formació en diverses especialitats formatives Joves de 16 a 30 anys Febrer 2016- Març 2017
SOIB Direcció General d’Esports i Joventut Subvencions per dur a terme projectes habituals i / no puntuals d'activitats en matèria de joventut i per al manteniment de les entitats juvenils. Projectes habituals i manteniment de l'entitat Joves de 16 a 30 anys Gener - Octubre 2017
Obra Social La Caixa Obra Social La Caixa Programa Caixa Proinfància "Caixa Proinfància Jovent" Nins i adolescents de 0 a 16 anys Gener 2007 - Desembre 2017
Estalvi ètic de Caixa Colonya L’Estalvi ètic de Caixa Colonya Convocatòria de l’Estalvi ètic 2016 Campanya d’Apadrinament empresarial 2016 Diversos col·lectius vulnerables Gener - Desembre 2017
Obra Social La Caixa Obra Social La Caixa Programa Incorpora Incorpora Jovent Joves fins a 30 anys Gener 2007 - Desembre 2017
FINANÇAMENT I SUPORT A COOPERATIVA JOVENT EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS. 2017
Organisme Pla / Programa Nom de l'entitat o xarxa Projecte Col·lectiu Durada
Ajuntament de Palma Regidoria de Benestar i Drets Socials del'Ajuntament de Palma Convocatòria per a Activitats d'interés Social Associació Jovent Segle XXI Barri en Acció 2015 Diversos col·lectius vulnerables Gener- Desembre 2017
Ministerio de empleo y seguridad social Ministerio de empleo y seguridad social Programes de joves en situació de vulnerabilitat amb càrrec a IRPF Xarxa Coraje ¡Preparados, Listos, ya! Joves de 16 a 30 anys 2017
Ministerio de empleo y seguridad social Ministerio de empleo y seguridad social Programes dirigits a família en situació de vulnerabilitat amb càrrec a IRPF Xarxa Coraje T'acompany Famílies desfavorides amb nens de 0 a 5 anys 2017
Ministerio de empleo y seguridad social Fondo social europeo Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad Programa per a la inserció sociolaboral de joves immigrants (no Unió Europea) Xarxa Coraje Travesía Joves immigrants 2017
Ministerio de empleo y seguridad social Fondo social europeo Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad Programa equipament (dotació tallers) Xarxa Coraje Millora d'instal·lacions i equipament Jove immigrants 2017

Ministerio de sanidad

Fondo de Asilo

Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad Programes dirigits a persones immigrants nacionals de tercers països Xarxa Coraje Convivència Intercultural Joves immigrants 2017

Ministerio de Sanidad

Fondo de Asilo

Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad Programes dirigits a persones immigrants nacionals de tercers països Xarxa Coraje Proyecto de intervención integral con población inmigrada en sa Indioteria Població immigrant i població en general del barri de sa Indioteria i zones d'influència. 2017
UIB Universitat de les Illes Balears Conveni de col·laboració Grup investigació en Educació i Ciudadania Diversos projectes d'investigació-acció Joves de 16 a 30 anys Permanent des de 2000
UIB Universitat de les Illes Balears Conveni de col·laboració Grup Investigació en Primera Infància Investigació al voltant del projecto Es Midoniu Pares i mares amb nens de 0 a 4 anys 2015 - 2017
UIB Universitat de les Illes Balears Conveni de col·laboració Grup de Tecnologia Educativa Introducció a les TIC en els itineraris de formació, orientació i inserció Joves de 16 a 30 anys Des de l'any 2013