Close

971 47 18 06

Transparència

Certificada sota la Norma UNE-ISO 9001:2015

La Cooperativa Jovent estableix al Centre Jovent seus compromisos sota la premissa del compliment de la Norma UNE-ISO 9001: 2015 i els requisits legals i reglamentaris als quals està subjecta. Manté la seva certificació de qualitat en aquest centre des de l’any 2011 amb l’avaluació de l’entitat certificadora Bureau Véritas. Certificado de calidad ISO 9001:2008

Memòria d’activitats

Consulteu el PDF de la memòria de 2015.

Dades financeres

Les activitats de la Cooperativa Jovent es financen en un 79% de subvencions amb les administracions públiques, en un 18% per donacions d’empreses o fundacions bancàries, i un 2% de recursos propis. El pressupost de la Cooperativa en 2015 va ser de 1,2 milions d’euros.

DESPESES 2015 %
Amortització 2,30 28.260,16
Despeses de funcionament 18,42 225.725,60
Despeses de personal 79,28 971.959,33
TOTAL 1.225.945,09
INGRESSOS 2015 %
Públics 79,45 981.345,58
Propis 2,20 27.185,80
Privats 18,35 226.634,38
TOTAL 1.235.165,76

Finançament i suport institucional

FINANCIACIÓN Y APOYO A COOPERATIVA JOVENT. 2017
Organismo   Plan / Programa Proyecto Colectivo Duración
SOIB. Servei d'Ocupació
Fons Social Europeu
Ministeri de Treball i Seguretat Social.
Garantia Juvenil.
Procesos de inserción para el empleo de colectivos vulnerables
Procés d’inserció per a l’ocupació Jovent Joves de 16 a 30 anys Gener 2017- Disembre 2018
SOIB Direcció General d’Esports i Joventut Subvencions per a dur a terme projectes habituals i/o puntuals d'activitats en matèria de joventut i per al manteniment de les entitats juvenils  Programa de DJ's per a la inclusió- Manteniment d'entitats juvenils Joves de 16 a 30 anys Gener -Octubre 2017
Obra Social La Caixa Obra Social La Caixa Programa Caixa Proinfància "Caixa Proinfància Jovent" Nins i adolescents de 0 a 16 anys. Gener 2007 - Desembre 2016
Estalvi ètic de Caixa Colonya L’Estalvi ètic de Caixa Colonya Convocatoria de l’Estalvi ètic 2016 Campanya d’Apadrinament empresarial 2016 Diversos col·lectius vulnerables Gener - Desembre 2016
Obra Social La Caixa Obra Social La Caixa Programa Incorpora Incorpora Jovent Joves fins a 30 anys Gener 2007 - Desembre 2016
Obra Social La Caixa Obra Social La Caixa Projectes de lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social "Es Midoniu" Families amb infants menors de 4 anys Setembre  2016 - Juny 2017
Obra Social La Caixa Obra Social La Caixa Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials Itinerari d'integració sociolaboral de joves desfavorits Joves en risc d'exclusió social. Novembre 2015 - Novembre 2016
FINANÇAMENT I SUPORT A COOPERATIVA JOVENT EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS. 2017
Organismo Plan / Programa Nombre de la entidad o red Proyecto Colectivo Duración
Ajuntament de Palma Regidoria de Benestar i Drets Socials del'Ajuntament de Palma Convocatòria per a Activitats d'interés Social Associació Jovent Segle XXI Barri en Acció 2015 Diversos col·lectius vulnerables Gener- Desembre 2017
Ministerio de empleo y seguridad social Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat Programes de joves en situació de vulnerabilitat amb càrrec a IRPF  Red Coraje ¡Preparados, Listos, ya! Joves de 16 a 30 anys Gener- Desembre 2017
Ministerio de empleo y seguridad social Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat Programes dirigits a families en situació de vulnerabilitat amb càrrec a IRPF Red Coraje T'acompany Families desfavorides amb infants de 0 a 5 anys. Gener- Desembre 2017

Ministerio de empleo y seguridad social Fondo social europeo

Ministeri de treball i seguretat social. Programa per a la inserció sociolaboral de joves immigrants (no Unió Europea)  Red Coraje Travesía Joves Immigrants Gener- Desembre 2017
Ministerio de empleo y seguridad social Fondo social europeo Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat Programa equipament (dotació tallers) Red Coraje Millora d'instal·lacions i equipament Joves Immigrants Gener- Desembre 2017

Ministerio de sanidad

Fondo de Asilo

Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat Programa per a la inserció sociolaboral de joves immigrants (no Unió Europea) Red Coraje Convivència Intercultural Joves Immigrants Gener- Desembre 2017

Ministerio de Sanidad

Fondo de Asilo

Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat Programes dirigits a persones immigrants nacionals de tercers països.  Red Coraje Projecte d'intervenció integral amb població immigrada a sa Indioteria.  Població immigrant i població en general del barri de sa Indioteria i zones de influència.  Gener- Desembre 2017
UIB Universitat de les Illes Balears Conveni de col·laboració Grup d'Investigació en Educació i Ciutadania Diversos projectes d'investigació-acció Joves de 16 a 30 anys Permanentment des de 2000
UIB Universitat de les Illes Balears Conveni de col·laboració Grup d'Investigació en Primera Infància Investigació al voltant del projecte Es Midoniu Pares i mares amb fills de 0 a 4 anys 2015 - 2017
UIB Universitat de les Illes Balears Conveni de col·laboració Gruo de Teconologia Educativa Introducció de les TIC en els itineraris de formació, orientació i inserció. Joves de 16 a 30 anys Des de l'any 2013