Close

971 47 18 06

L’equip de direcció

La Cooperativa Jovent està dirigida per l’Equip de Gestió, un equip que, des dels seus inicis en 1984, pren les principals decisions de manera consensuada, i que actualment està format per sis persones:

Equip de direcció

D’esquerra a dreta: Mari López, Manuel Palacios, Miquel A. Rayó, Andreu Cloquell, Mari Cruz Briz, Bernat Quetglas..

Maria Cruz Briz Mateos

Diplomada en Educació Social. Desenvolupa les funcions de Coordinadora de direcció i administració i d’altres programes específics.

Andreu Cloquel Manresa

Diplomat en Ciències de l’Educació. Desenvolupa les funcions de Coordinador de la gestió de qualitat i d’altres programes específics.

Maria Isabel López Serrano

Diplomada en Educació Social. Desenvolupa les funcions de Coordinadora d’acollida i orientació de joves i d’altres programes específics.

Manuel Palacios Torres

Diplomat en Ciències de l’Educació. Desenvolupa les funcions de Coodinador de gestió administrativa de programes i d’altres programes específics.

Bernat Quetglas Escalas

Diplomat en Educació Social. Desenvolupa les funcions de Coordinador d’acollida i orientació de joves i d’altres programes específics.

Miquel Àngel Rayó Bordoy

Llicenciat en Pedagogia i diplomat en Ciències de l’Educació. Desenvolupa les funcions de Coordinació de formació i d’altres programes específics.