Close

971 47 18 06

Transparencia

Certificada bajo la Norma UNE-ISO 9001:2015

La Cooperativa Jovent establece en el Centre Jovent sus compromisos bajo la premisa del cumplimiento de la Norma UNE-ISO 9001:2015 y los requisitos legales y reglamentarios a los que está sujeta. Mantiene su certificación de calidad en este centro desde el año 2011 con la evaluación de la entidad certificadora Bureau Véritas.

Certificado de calidad ISO 9001:2008

Memoria de actividades

Consultar el PDF de la memoria de 2018.

Datos financieros

Las actividades de la Cooperativa Jovent se financian en un 80% de subvenciones publicas, en un 13% para ayudas de fundaciones bancarias, y un 6% ingresos propios. Respecto del año anterior hemos aumentado con 4 puntos la partida de ingresos propios. El presupuesto de la Cooperativa en 2018 fue de 1,6 millones de euros.  Consultar Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2018 y Memoria 2018 PYMES

Financiación y apoyo institucional

FINANCIACIÓN Y APOYO A COOPERATIVA JOVENT. 2019
Organismo
Plan / Programa Proyecto Colectivo Duración
SOIB. Servei d'Ocupació
Fons Social Europeu
Ministeri de Treball i Seguretat Social.
Garantia Juvenil.
Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables
Procés d’inserció per a l’ocupació Jovent Joves de 16 a 30 anys Gener 2019 Desembre 2020

Conselleria de Cultura, Participació i esports Subvencions per a dur a terme projectes habituals i/o puntuals d'activitats en matèria de joventut i per al manteniment de les entitats juvenils

Pendent

Joves de 16 a 30 anys Pendent

Conselleria General de planificació i serveis socials


Convocatòria programes IRPF 2018-2019
T' acompany 2: Intervenció piscoterapéutica per a col.ectius vulnerables

Barris un programa per a la convivència intercultural i la integració de la dona inmigrant
Joves amb factors de vulnerabilitat i famílies amb infants de 0 a 4 anys

Gener 2019 Desembre 2020

Estalvi ètic de Caixa Colonya

L’Estalvi ètic de Caixa Colonya Convocatoria de l’Estalvi ètic 2019


Jornades sobre experiències de transformacions de la pràctica educativa
Diversos col·lectius vulnerables Febrer 2019

Conselleria de salut.Direcció general de Salut pública o participació

Convocatoria en materia de Salut pública

Cream benestar.Invertim en salut

Prevenim en contagis. Invertim en salut

Alumnes centres i

població en general

Gener 2019 Setembre 2019

Obra Social La Caixa

Obra Social La Caixa Programa Incorpora Incorpora Jovent Joves fins a 30 anys Gener 2007 Desembre 2019

Obra Social La Caixa Programa Caixa Proinfància "Caixa Proinfància Jovent" Nins i adolescents de 0 a 16 anys. Octubre 2018 Septembre 2019
FINANCIACIÓN Y APOYO A COOPERATIVA JOVENT EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES. 2019
Organismo Plan / Programa Nombre de la entidad
Proyecto Colectivo Duración

Ajuntament de Palma

Regidoria de Benestar i Drets Socials del'Ajuntament de Palma Convocatòria per a Activitats d'interés Social Associació Jovent
Sa indioteria en acció 2018 Diversos col·lectius vulnerables Novembre 2018 Octubre 2019

Regidoria de Benestar i Drets Socials del'Ajuntament de Palma Convocatòria per a Activitats d'interés Social Associació Jovent
Intervenció sociocomunitària al Rafal Nou i el Viver Diversos col·lectius vulnerables Novembre 2017 Octubre 2018

Ministerio de empleo y seguridad social Fondo social europeo

Ministeri de treball i seguretat social. Programa per a la inserció sociolaboral de joves immigrants (no Unió Europea) Red Coraje Travesía Joves Immigrants Gener- Desembre 2019
Ministerio de empleo y seguridad social Fondo social europeo Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat Programa equipament (dotació tallers) Red Coraje Millora d'instal·lacions i equipament Joves Immigrants Gener- Desembre 2019

Ministerio de sanidad

Fondo de Asilo

Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat Programa per a la inserció sociolaboral de joves immigrants (no Unió Europea) Red Coraje Convivència Intercultural Joves Immigrants Gener- Desembre 2019

Ministerio de Sanidad

Fondo de Asilo

Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat Programes dirigits a persones immigrants nacionals de tercers països. Red Coraje Iguals, noves oportunitats per a menors, adults i inmigrants
Menors i adults inmigrantss Gener- Desembre 2019
UIB Universitat de les Illes Balears Conveni de col·laboració Grup d'Investigació en Educació i Ciutadania Diversos projectes d'investigació-acció Joves de 16 a 30 anys Permanentment des de 2000