Close

971 47 18 06

Transparencia

Certificada bajo la Norma UNE-ISO 9001:2015

La Cooperativa Jovent establece en el Centre Jovent sus compromisos bajo la premisa del cumplimiento de la Norma UNE-ISO 9001:2015 y los requisitos legales y reglamentarios a los que está sujeta. Mantiene su certificación de calidad en este centro desde el año 2011 con la evaluación de la entidad certificadora Bureau Véritas.

Certificado de calidad ISO 9001:2008

Memoria de actividades

Consultar el PDF de la memoria de 2015.

Datos financieros

Las actividades de la Cooperativa Jovent se financian en un 82% de subvenciones con las administraciones públicas, en un 15% por donaciones de empresas o fundaciones bancarias, y un 2% de recursos propios. El presupuesto de la Cooperativa en 2017 fue de 1,4 millones de euros.

GASTOS 2017

INGRESOS 2017

Financiación y apoyo institucional

FINANCIACIÓN Y APOYO A COOPERATIVA JOVENT. 2018
Organismo
Plan / Programa Proyecto Colectivo Duración
SOIB. Servei d'Ocupació
Fons Social Europeu
Ministeri de Treball i Seguretat Social.
Garantia Juvenil.
Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables
Procés d’inserció per a l’ocupació Jovent Joves de 16 a 30 anys Gener 2017- Desembre 2018

Conselleria de Cultura, Participació i esports Subvencions per a dur a terme projectes habituals i/o puntuals d'activitats en matèria de joventut i per al manteniment de les entitats juvenils

Punt d'informació jove i grup d' apoderament/ manteniment d' entitats

Joves de 16 a 30 anys Gener - Octubre 2018
Conselleria de Cultura, Participació i esports Projectes d'intervenció en matèria de joventut.convocatòria projectes de intervencions i recerca de publicacions de caràcter innovador

Estiu socioeducatiu. Espai juvenil d'apoderament i participació comunitària

Col·lectiu de joves amb baix nivell educatiu i / o amb riscs exclusió
Març - Juliol 2018

Conselleria General de planificaicó i serveis socials Convocatòria programes IRPF 2017 T' acompany: Intervenció piscoterapéutica per a col.ectius vulnerables
Joves amb factors de vulnerabilitat i famílies amb infants de 0 a 4 anys Gener - Desembre 2018

Estalvi ètic de Caixa Colonya

L’Estalvi ètic de Caixa Colonya Convocatoria de l’Estalvi ètic 2018

Jornades sobre experiències de transformacions de la pràctica educativa

(Pendent d'aprovació)

Diversos col·lectius vulnerables Febrer 2019

Obra Social La Caixa

Obra Social La Caixa Programa Incorpora Incorpora Jovent Joves fins a 30 anys Gener 2007 - Desembre 2018

Obra Social La Caixa

Obra Social La Caixa Projectes de lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social 2018

"Es Midoniu"

(Pendent d'aprovació)

Families amb infants menors de 4 anys Octubre 2018 - Febrer 2019

Obra Social La Caixa Programa Caixa Proinfància

"Caixa Proinfància Jovent"

Nins i adolescents de 0 a 16 anys. Octubre 2017 - Septembre 2018
FINANCIACIÓN Y APOYO A COOPERATIVA JOVENT EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Organismo Plan / Programa Nombre de la entidad o red
Proyecto Col.lectiu Duración

Ajuntament de Palma

Regidoria de Benestar i Drets Socials del'Ajuntament de Palma Convocatòria per a Activitats d'interés Social Associació Jovent
Sa indioteria en acció 2018 Diversos col·lectius vulnerables Novembre 2017 Octubre 2018

Regidoria de Benestar i Drets Socials del'Ajuntament de Palma Convocatòria per a Activitats d'interés Social Associació Jovent
Intervenció sociocomunitària al Rafal Nou i el Viver Diversos col·lectius vulnerables Novembre 2017 Octubre 2018

Fondo social europeo

Ministeri de treball i seguretat social. Programa per a la inserció sociolaboral de joves immigrants (no Unió Europea) Red Coraje Travesía Joves Immigrants Gener- Desembre 2018

Fondo social europeo

Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat Programa equipament (dotació tallers) Red Coraje Millora d'instal·lacions i equipament Joves Immigrants Gener- Desembre 2018

Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat Programa per a la inserció sociolaboral de joves immigrants (no Unió Europea) Red Coraje Convivència Intercultural Joves Immigrants Gener- Desembre 2018

Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat Programes dirigits a persones immigrants nacionals de tercers països. Red Coraje Projecte d'intervenció integral amb població immigrada a sa Indioteria. Població immigrant i població en general del barri de sa Indioteria i zones de influència. Gener- Desembre 2018
UIB Universitat de les Illes Balears Conveni de col·laboració Grup d'Investigació en Educació i Ciutadania Diversos projectes d'investigació-acció Joves de 16 a 30 anys Permanentment des de 2000
UIB Universitat de les Illes Balears Conveni de col·laboració Grup d'Investigació en Primera Infància Investigació al voltant del projecte Es Midoniu Pares i mares amb fills de 0 a 4 anys 2015 - 2018
UIB Universitat de les Illes Balears Conveni de col·laboració Grup de Teconologia Educativa Introducció de les TIC en els itineraris de formació, orientació i inserció. Joves de 16 a 30 anys Des de l'any 2013